Beredskapsøvelse Oslofjordtunnelen

På grunn av en stor beredskapsøvelse stenges Oslofjordtunnelen og flere andre tunneler på E134 onsdag mellom klokka elleve og 14. Øvelsen er lagt opp slik at nødetatene og vegvesenet får så realistisk trening som mulig.