Ber Viken trekke seg fra vindkraftverk i hubro-område

30 vindturbiner er planlagt på Innvordfjellet i Trøndelag. Men Viken fylke er medeier, og de vil ikke ha vindkraft i sårbare naturområder.

Hubro

Hubroen har reir og hekker i områder nær der det er planlagt et større vindkraftanlegg på Innvordfjellet i Flatanger og Namsos kommuner.

Foto: Petter Melsom / NRK

Helt ut mot havet i Flatanger kommune blåser det en stabil og sterk vind på 8,5 sekundmeter i snitt. Her har vindkraftselskapet Zephyr fått konsesjon for å sette opp 30 vindturbiner av 143 meters høyde.

Også kommunestyret har gått inn for det, med én stemmes overvekt.

Men prosjektet er satt på vent, blant annet fordi utbyggeren er pålagt å undersøke om Norges største ugleart, hubroen, har aktive reir og hekker innenfor området som vindkraftanlegget berører. Dette skal pågå utover våren.

Innvordfjellet i Trøndelag.

Innvordfjellet ligger helt nord på Fosenhalvøya i Trøndelag. Her vil selskapet Zephyr sette opp tretti vindturbiner, men må først kartlegge hubrobestanden.

Foto: Naturvernforbundet

Olav Rommetveit er daglig leder i Zephyr.

– Det er et krav om at turbinene ikke skal stå nærmere enn én kilometer fra hubroreirene. Det er ikke et spørsmål om å bygge anlegget eller ikke, men hvor turbinene skal stå, sier han og viser til konsesjonsvilkårene og klagebehandlingen i Olje- og energidepartementet.

Nå har selskapet søkt om utsettelse av byggestart til 2023, for å få tid til å planlegge i detalj etter at hubroarbeidet er ferdig.

NRK har også tidligere omtalt konflikten mellom vindkraft og hubro på Innvordfjellet.

Naturvernere ber Viken gripe inn

Det nye storfylket Viken er indirekte eier av selskapet som vil bygge ut Innvordfjellet.

Vindkraftselskapet Zephyr er 50 prosent eid av Østfold Energi, som igjen er 45 prosent eid av Viken fylkeskommune.

I sin politiske plattform for Viken har de rødgrønne partiene skrevet at de vil «si nei til bygging av vindturbinparker i urørt natur og viktige friluftsområder, (og) støtte opp om kommuner som sier nei til etablering av vindturbinparker».

Leder i Naturvernforbundet Silje Ask Lundberg

Leder av Naturvernforbundet, Silje Ask Lundberg, er motstander av vindkraft i sårbare områder, og vil bare ha det i områder som fra før er preget av inngrep.

Foto: Naturvernforbundet

Dette har Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk Forening merket seg, og de ber Viken trekke seg ut av vindkraftprosjektet i Flatanger.

– FNs advarsler om den kritiske situasjonen for artsmangfoldet i verden gjelder også for den verdifulle naturen i Trøndelag, som allerede er sterkt preget av utbygginger, skriver leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet i en pressemelding.

Norsk Ornitologisk Forening og generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken minner om at hubroen er en sterkt truet fugleart med en liten bestand i Norge.

– Hvert eneste hekkende par er viktig. Hvis Innvordfjellet vindkraftverk blir bygd kan minst to hekkeplasser for hubro og deres leveområder bli ødelagt for alltid. Man må slutte å ødelegge truet natur for å bygge vindkraftverk. Det bidrar bare til en bit for bit ødeleggelse av vår natur, sier han.

Vil ha dialog

Fosenhalvøya i Trøndelag har en rekke vindkraftprosjekter og regnes som et av de meste egnede områdene for vindkraft i Norge.

I Viken svarer fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen at det minste de kan gjøre, er å ta saken opp med Østfold Energi, som altså eier halvparten av vindkraftselskapet.

Fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen i Viken og MDGs fylkesråd for kollektivtrafikk, Kristoffer Robin Haug.

Fylkesrådsleder i Viken, Halvard Ingebrigtsen (t.v.), sier at han vil diskutere vindkraftprosjektene fylket er medeier i.

Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

– Det vi tenker å gjøre er å ha en dialog om vindkraftprosjektene deres og hvordan de vurderer dette, sier han.

Han understreker at det politiske standpunktet i Viken er klart, og at de ikke vil bygge i urørt natur og vil støtte kommuner som er imot utbygging.

– Men her har Viken eierskap i et selskap som er eier i et annet selskap som driver med vindkraftutbyggingen, minner han om.

Må finne investor

På et møte med kommunen og vindkraftmotstandere i slutten av januar, opplyste daglig leder Olav Rommetveit i Zephyr, at vindkraftverket trolig får utenlandske eiere.

De har ikke selv de 1,5 milliarder kronene det koster å bygge anlegget, men de vil drifte det.

Til avisa Flatangernytt anslår Rommetveit at eierne av vindkraftverket kan gi en årlig avkastning på 120 millioner kroner, som skal betjene milliardinvesteringen.

For kommunen kan vindkraftverket gi dem inntekter i form av eiendomsskatt på vel åtte millioner kroner, i tillegg til inntekter til grunneierne der turbinene skal settes opp.