Hopp til innhold

SV ber Stortinget stanse rettssak mot sykepleiere

Tingretten avviste saken mot fire sykepleiere som ble saksøkt av sin egen arbeidsgiver. Nå krever SV at Stortinget hindrer saken fra å gå videre.

Sykehuset Østfold går til sak mot fire sykepleiere som vil jobbe heltid. Fra venstre: Ann Christin Skrøder, Maria Worren Vågsholm, Agnethe Karlsen og Elin Johannessen.

SKULLE I RETTEN: Spesialsykepleierne Ann Christin Skrøder (t.v.), Maria Worren Vågsholm, Agnethe Karlsen og Elin Johannessen skulle i retten etter at de krevde å få full stilling ved avdelingen de jobber.

Foto: Petter Larsson/NRK

– Disse fire sykepleierne har kjempet for mange andre i hele landet. Hvis vi får det flertallet vi håper på, så kan det hjelpe mange sykepleiere og helsefagarbeidere, sier Nicholas Wilkinson (SV).

Han mener Stortinget må stanse rettssaken mellom Sykehuset Østfold og fire sykepleiere som ble saksøkt av sin egen arbeidsgiver.

De fire krevde å få utvidet sine deltidsstillinger da det ble utlyst en 100 prosent stilling, men måtte i stedet møte i retten etter at de ble saksøkt av ledelsen ved sykehuset.

Administrerende direktør Hege Gjessing i Sykehuset Østfold.

DIREKTØR: Sykehusdirektør Hege Gjessing har tidligere sagt at hun frykter sykehuset vil få ledige vakter på kveld, natt og i helg hvis de fire sykepleierne får fulltidsstillinger.

Foto: Sebastian Nordli/NRK

Men i september ble saken avvist av Fredrikstad tingrett. Retten mente sykehusdirektør Hege Gjessing ikke hadde myndighet til å gå til sak mot de ansatte, og at dette skulle vært gjort av styret i sykehuset.

Sykehuset Østfold har enda ikke har tatt stilling til om avgjørelsen fra tingretten skal ankes. Wilkinson i SV vil uansett frata dem muligheten.

– Vi må stanse dette nå og ikke vente på et representantforslag som kan ta flere måneder, sier han.

Sykehusets advokat, Tarjei Thorkildsen ønsker ikke å kommentere saken fredag.

Ber politikerne gripe inn

Mandag fremmer SV et forslag i trontaledebatten. Det gjør at alle partiene på Stortinget raskt må stemme over forslaget.

Partiet ber om at regjeringen blir pålagt å gi helseforetakene en tydelig instruks om å øke andelen fulle stillinger.

«...og i forlengelsen av det, om å ikke anke saken mot sykepleierne i Østfold som ønsker full stilling, men i stedet akseptere tvisteløsningsnemndas avgjørelse», skriver de.

SVs stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson

FÅR MANGE RAPPORTER: Stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson (SV) sier de får mange rapporter om at det er store problemer med å få sykepleiere.

Foto: Siri Vålberg Saugestad / NRK

– Det er regjeringen som styrer helseforetakene. Da må Stortinget overstyre regjeringen og stanse denne alvorlige saken. Vi trenger flere sykepleiere og at flere får hele, faste stillinger, sier Wilkinson.

Er det riktig av Stortinget å gå inn i en sak som ikke er ferdig i rettssystemet?

– Ja. Det er viktig at Stortinget gjør det. Stortinget og regjeringen burde ha stoppet hele saken før den kom til domstolene, sier han.

Sykehuset Østfold møter egne ansatte i Fredrikstad tingrett.

RETTSSAK: Sykehuset Østfold møtte fire av sine egne ansatte i Fredrikstad tingrett i september. Retten valgte å avvise saken på grunn av saksbehandlingsfeil.

Foto: Birger Kjølberg/NRK

– Glade for at politikerne følger opp

De fire sykepleierne fikk i fjor støtte av tvisteløsningsnemnda, som vedtok at sykepleierne hadde fortrinnsrett på fulle stillinger. Avgjørelsen var blant de første etter lovendringen om fortrinnsrett til deler av stilling som trådte i kraft 1. januar i fjor.

Men sykehuset ville ikke godta avgjørelsen og tok saken til retten.

– Det er en svært beklagelig situasjon å måtte bringe denne saken for retten, men det finnes ingen andre måter å prøve nemndas vedtak på slik loven er utformet, sa sykehusdirektør Hege Gjessing til NRK i mars.

I forbindelse med rettssaken i september mente sykehusets advokat Tarjei Thorkildsen at tingretten hadde plikt til å gi sykehuset en mulighet til å rette den formelle feilen, slik at saken likevel kunne behandles.

Han forsøkte å få avgjørelsen omgjort, men ble altså ikke hørt.

Sykepleiernes advokat, Magnus Buflod er glad for at SV nå tar saken til Stortinget.

– Arbeidmiljølovens regler om fortrinnsrett ble vedtatt av et enstemmig storting. De saksøkte sykepleierne er glade for at politikerne følger opp at den loven de har vedtatt også følges i praksis, sier han.