Ber statsråd redde Fiskerikontoret i Fredrikstad

Høyres ordførerkandidat i Fredrikstad, Peter Kuran, vil ikke at Fiskerikontoret skal slås sammen med kontoret i Kristiansand. Derfor har han skrevet brev til fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Peter Kuran

- Fiskeriet er en næring i kraftig vekst, og trenger Fiskerikontorets nærhet og kompetanse, mener Peter Kuran (H).

Foto: Magnus Brenna-Lund

– Vi er porten til Norge, sier Kuran, vi har det største fryselageret. Vi har på Hvaler den største fiskerihavna øst for Lindesnes, og vi er avhengig av den kompetansen og innsikten Fiskeridirektoratet sitter på.

Peter Kuran forteller at de har vært i møter med de ansatte på Fiskerikontoret i Fredrikstad, og der har de fått bekreftet at det vurderes å slå sammen kontorene i Fredrikstad og Kristiansand.

Nå ber ledelsen i Fredrikstad- og fylkespartiet om drahjelp fra fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

– Hvis så er tilfelle, så bør det kontoret samles og konsentreres her i Fredrikstad. Flere statlige arbeidsplasser bør ikke flyttes ut herfra. Fiskerinæringen er i kraftig vekst i Fredrikstad og nedre Glomma-regionen.

Selv om Aspaker ikke kan instruere direktoratet i denne saken, tror Kuran at en eventuell støtte fra ministeren vil bety mye.

– Politiske myndigheter er tunge høringsinstanser i forhold til dette. Det bør i utgangspunktet veie tungt, sier Fredrikstad Høyres ordførerkandidat.