Hopp til innhold

Ber regjeringen avlyse eksamener

Oslos skolebyråd ber regjeringen avlyse eksamen for videregående skoler og 10. trinn.

Både i 2020 og i 2021 ble alle skriftlige og muntlige eksamener avlyst på grunn av koronapandemien.

Det bør skje også i år, sier skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll til Aftenposten.

Hun sier også at elevene i Oslo har vært særlig hardt rammet med lange perioder med digital undervisning eller skole på rødt nivå.

– I år som i fjor og året før, så har det ikke vært normal undervisning på skolene. Det har vært digital undervisning, det har vært rødt nivå på videregående og gult på ungdomsskolen. Det skaper så store forskjeller i hva elevene har lært. Vi vet at når det er hjemmeskole så er det noen elever som har utrolig krevende forhold hjemme. Det å avlyse eksamen nå gir ro på slutten av skoleåret til å heller bruke mer tid på å ta igjen det tapte. Og sikre god vurdering av elevene i standpunktkarakterer, det vil være det beste for alle, sier Eidsvoll.

Elevrådsleder ved Elvebakken Videregående, Mikal Litland Eckblad, er enig med byråden:

– Vi vet jo at hjemmeskole har ført til flere forskjeller. Det er ikke alle som kan få hjelp av foreldrene sine. Det er ulik sosioøkonomisk bakgrunn som også gir ulike forutsetninger. Så vet vi også at det har vært stor forskjell i hvor mye hjemmeundervisning man har hatt i ulike deler av landet. For eksempel så har skoler i Oslo hatt ganske mye mer hjemmeundervisning enn skoler i andre fylker.

Elevrådslederen forteller at det er bred enighet om dette blant elevene på Elevbakken VGS.

Mikal Litland Eckblad
Foto: Nadir Alam