Hopp til innhold

Ber pårørende sjekke røykvarslerne hos eldre slektninger

40 personer mistet livet i brann i fjor. Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann sammenlignet med resten av befolkningen, varsler brannvesenet.

Trond Bekken

RÅDER TIL Å HJELPE ELDRE: En del har ikke røykvarsler eller har en røykvarsler som ikke fungerer, sier avdelingssjef for beredskap hos Drammensregionens brannvesen, Trond Bekken.

Foto: Merete Glorvigen / NRK

Eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusmisbrukere er spesielt utsatt for å miste livet i brann. Hele 75 prosent av dem som dør som følge av brann, er i disse gruppene, viser tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Nå oppfordrer brannvesenet pårørende til å sjekke røykvarsleren hos sin eldre foreldre eller andre familiemedlemmer som kan trenge en hjelpende hånd med brannsikkerhet.

– Det er en del som ikke har røykvarsler eller har en røykvarsler som ikke fungerer. En riktig plassert og fungerende røykvarsler er alfa omega. I tillegg vet vi at komfyr er en veldig stor brannkilde, så en komfyrvakt kan være lurt, sier avdelingssjef for beredskap hos Drammensregionens brannvesen, Trond Bekken, til NRK.

Røykvarsler

Alle boliger er pålagt å ha minst én fungerende røykvarsler i hver etasje.

Foto: Knut Falch / SCANPIX

Pårørende kan hjelpe

Andelen eldre vil øke kraftig i årene som kommer og mange av disse vil ikke fullt ut være i stand til å ivareta egen brannsikkerhet. Pårørende er derfor en svært viktig ressurs i det brannforebyggende arbeidet, lyder oppfordringen fra DSB.

– Vi bør jobbe for å sikre de utsatte gruppene når vi vet at for eksempel eldre har fire til fem ganger så stor risiko for å omkomme i brann enn andre, sier Bekken.

Alle boliger er pålagt å ha minst én fungerende røykvarsler i hver etasje, som kan høres på alle soverom med lukket dør. Hjelpemiddelsentralen kan hjelpe med røykvarslere med lys eller vibrering dersom beboeren har nedsatt hørsel.

Gulskogen-brannen

40 mennesker døde i brann i 2016, viser tall fra DSB. De siste 25 årene er 2008 det året med flest omkomne. Da døde 82 mennesker. 2015 er året med færrest omkomne med 35.

Brann Drammen

Sju polske arbeidere mistet livet i en brann på Gulskogen i 2008.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

– Boligbranner som tar liv, skjer som regel om natten. All erfaring viser at det er tidlig varsling ved hjelp av røykvarslere, som redder flest liv, sier direktør Cecilie Daae i DSB.

I drammensområdet mistet ingen livet i husbranner i fjor, og man må helt tilbake til 2007 for å finne samme tall, altså null.

Verstingåret var 2008. Da omkom 13 personer, sju av dem var polske arbeidere som bodde i et hus på Gulskogen som verken hadde røykvarslere eller slukkeapparater.