Hopp til innhold

Ber om penger til å forsvare seg

Ekstraordinært formannskapsmøte i Halden kommune tar stilling til advokatbistand og ekstern etterforskning i "Montelius-saken".

Gudrun Haabeth Grindaker, rådmann i Halden

KAN IKKE SELV FREMME SAK. Saken om å få på plass en avtale for dekning av saksomkostninger kan ikke fremmes av rådmann Gudrun Haabeth Grindaker selv, da hun er personlig stevnet ikke utreder saken til politisk behandling av habilitetshensyn.

Foto: Privat

Det er innkalt til et ekstraordinært formannskapsmøte i Halden kommune mandag 13. mai i år.

På sakskartet står kun to saker, og begge er – slik NRK erfarer, knyttet til den pågående "Montelius-saken".

Enhetsleder i byggesaksavdelingen i Halden kommune, Asbjørn Montelius, saksøker flere ansatte i kommunen for det han mener å være ærekrenkelser.

Krenkelsene skal være fremført av nåværende og tidligere rådmann, samt en kommuneadvokat.

Den ene av sakene mandag har saksdokumenter, den andre saken har ikke det.

Sakene fremlegges formannskapet av ordfører, da rådmannen i kraft av å være personlig stevnet, ikke utreder saken til politisk behandling av habilitetshensyn.

Les også:

(Teksten fortsetter under)

Asbjørn Montelius
Foto: Joakim S. Enger
Eivind Hansen

SAKSØKER KOMMUNEANSATTE. Asbjørn Montelius (øverst) og hans kone saksøker blant annet tidligere konstituert rådmann Eivind Hansen personlig.

Foto: Rainer Prang / NRK

Ber om avtale for dekning av saksomkostninger

Den ene av de to sakene dreier seg om å få på plass en avtale om dekning av saksomkostninger i saker hvor Halden kommunes folkevalgte eller ansatte er innklagd eller innstevnet for domstolene i forbindelse med utføring av tjenestehandlinger for Halden kommune.

Montelius har reist sak mot rådmann Gudrun Haabeth Grindaker, eksrådmann Eivind Hansen og kommuneadvokat Veronica Aam som privatpersoner, samt Halden kommune ved ordfører Thor Edquist.

– Denne avtalen om dekning av saksomkostninger håper vi å få på plass nå, og den skal gjelde for fremtiden, sier Edquist til NRK.no.

Utkast til en slik avtale ble første gang sendt formannskapet i februar i fjor.

Den gang dreide det seg om dekning av utgifter knyttet til "Stegard-saken", som gikk i to runder henholdsvis i Forliksrådet i Sarpsborg (2010) og i Halden tingrett (2011).

Men avtalen om å dekke politikere og ansattes advokatutgifter ble trukket fra sakskartet den gang, og forhold knyttet til advokathonorarene er senere sendt Kontrollutvalget til gransking.

Les også:

Thor Edquist

ORDKNAPP OM GRANSKING. Ordføreren i Halden, Thor Edquist (bildet), har kalt inn til hastemøte i formannskapet. Kun to punkter står på dagsorden. Begge angår forhold i kjølvannet av at byggesaksleder Asbjørn Montelius hevder kommuneledelsen har anklaget han for korrupsjon.

Foto: Magnus Brenna-Lund / NRK

Vil ha penger til korrupsjonsjakt?

Det andre punktet under det ekstraordinære formannskapsmøtet mandag heter

"Bevilgning av midler til ekstern undersøkelse "

Det finnes, i motsetning til saken om dekning av kostnader knyttet til søksmål mot politikere og ansatte, ingen saksvedlegg til punktet.

Etter det NRK erfarer dreier punktet i formannskapsbehandlingen seg om, at Halden kommune ønsker å bruke eksterne korrupsjonsjegere i forbindelse med "Montelius-saken".

Ordfører Thor Edquist er svært ordknapp på forespørsel fra NRK om hva som ligger i punktet sist på dagsorden i formannskapet mandag 13. mai 2013, og om det er aktuelt å leie inn korrupsjonsjegere for å få belyst forhold knyttet konkret til "Montelius-saken".

– Dette har jeg ingen kommentar til, sier han.

Advokat, Helge Skaaraas

BRA MED EKSTERN GRANSKING. - Det er bra hvis eksterne gransker påstandene mot Montelius, sier hans advokat Helge Skaaraas.

Foto: Kjell Olav Nordberg/NRK

– Skulle ha startet gransking for lengst

Asbjørn Montelius har reist rettssakene mot de tre ansatte og kommunen, fordi han mener å ha blitt urettmessig anklaget for korrupsjon.

Han ønsker nå rettens hjelp til å få renvasket seg for anklagene, og sakene skal opp i Halden tingrett.

Av stevningen fremgår at Montelius krever det han mener er ærekrenkende utsagn, med anklager om korrupsjon, blir kjent døde og maktesløse.

Utsagnene er ifølge stevningen avgitt i et drøftingsmøte med Montelius i forbindelse med at det i januar ble startet oppsigelsessak mot ham. Oppsigelsesprosessen er senere stanset.

Montelius advokat Helge Skaaraas sier en ekstern gransking burde vært satt i gang for lengst.

– Hvis det er riktig at det nå vurderes en ekstern utredning av anklagene mot Montelius, så syntes jeg det er bra. Granskingen burde vært satt i gang for lenge siden, sier Skaaraas til NRK.no.