Ber om bedre brannsikkerhet i Hvalertunnelen

Kameraovervåkingen i Hvalertunnelen dekker ikke hele den 3,7 kilometer lange tunnelen. Nå ber brannvesenet om flere kameraer i tunnelen.

Hvalertunnelen

Hvalertunnelen har bedre beredskap enn Skatestraumtunnelen, men brannvesenet ønsker enda bedre sikkerhet.

Foto: Jarild / SCANPIX

I forrige uke havnet en tankvogn med 16.500 liter bensin i fjellveggen og det oppstod brann i Skatestraumtunnelen i Sogn og Fjordane. Hvalertunnelen er i enkelte områder like bratt som Skatestrautunnelen.

Beredskapen i Hvalertunnelen er bedre enn i Skatestraumtunnelen: Den har kameraovervåking og restriksjoner for transport av farlig gods. Men brannsjef Øystein Hansen i Fredrikstad og Hvaler ber nå fylkeskommunen om bedre overvåking av tunnelen.

Brann i Skatestraumtunnelen

I forrige uke oppstod det brann i den undersjøiske Skatestraumtunnelen i Sogn og Fjorande.

Foto: Linda Christin Lilleskare / NRK

Ønsker flere kameraer

– Slik det er i dag er det delvis kameradekning. Vi dekker ikke alle meterne i tunnelen. For å få full dekning må vi ha flere kameraer, og det har vi flagget inn som en bekymringsmelding, opplyser Hansen.

Da tankvognen fylt med bensin kolliderte i Skatestraumtunnelen var det 14 andre mennesker på vei gjennom tunnelen. Hvalertunnelen er stengt for annen når bensin eller annet farlig gods fraktes gjennom.

Øystein Hansen

Brannsjef i Fredrikstad og Hvaler Øystein Hansen.

Foto: Sebastian Nordli/NRK

– Sjåfører som frakter farlig gods må melde fra om at de skal gjennom tunnelen. Da blir bommene senket, slik at bilen kjører alene gjennom tunnelen, forteller brannsjef Hansen.

Han understreker at dersom det skulle oppstå brann i tunnelen er full kameraovervåking viktig for brannmannskapenes sikkerhet. I tillegg til flere kameraer ønsker brannvesenet seg en spesiallaget ATV utstyrt med infrarødt kamera som kan frakte mannskaper inn i en røykfylt tunnel.

– Med infrarødt kamera kan vi se gjennom røyken. Det vil være et viktig hjelpemiddel i innsatsen, sier Hansen.

– Sikkerhet har høy prioritet

Leder i samferdselsutvalget i Østfold Olav Moe lover at ønskene fra brannvesenet skal bli behandlet etter sommeren.

– Det som går på trafikantenes sikkerhet må ha aller høyeste prioritet fra vår side. Nå må vi se på hva dette vil koste, så skal vi se om vi har penger på budsjettet og om vi eventuelt kan foreta omdisponeringer. Men først må vi se hva kostnadene blir, så får vi ta stilling til saken da, sier Moe.

Katastrofeøvelse i Hvalertunnelen

Fra en katastrofeøvelse i Hvalertunnelen for tre år siden.

Foto: Anne Ognedal/NRK