Ber om at miljøbiler slipper å betale for parkering

Tage Pettersen og de andre i Arbeidsutvalget i Klima Østfold oppfordrer kommunene i Østfold til å frita elbiler og hydrogendrevne biler fra parkeringsavgifter.

Tage Pettersen

Ordføreren i Moss sitter også i Arbeidsutvalget for Klima Østfold, og framsnakker elbiler og de kommende hydrogendrevne bilene.

Foto: Espen Torgersen/NRK

Fra kommende årsskifte er det selv opp til kommunene å avgjøre om biler som ikke går på fossilt brennstoff skal få parkere gratis på kommunale parkeringsplasser eller ikke.

Det bør de slippe, skriver Mosse-ordfører Tage Pettersen i en oppfordring, på vegne av Klima Østfold - som er et samarbeid mellom Østfoldkommuner, Fylkeskommunen og Fylkesmannen.

– Skal vi nå ambisjonen om null-utslipp i fra transport innen 2030 i Østfold er det viktig å videreføre insentiver for nullutslippskjøretøy. Elbiler utgjør kun 1,7 % av person- og varebilene i Østfold, skriver Pettersen i oppropet.

I følge Pettersen er det kommunene Askim, Fredrikstad, Halden, Hvaler, Moss og Sarpsborg som hele eller deler av året tar betalt på kommunale parkeringsplasser. Oppropet er sendt til den politiske ledelsen i de kommunene.