Hopp til innhold

Ber om ekstra støtte til arbeidsmarkedstiltak

Stadig økende arbeidsledighet har fått Arbeiderpartiets Irene Johansen til å be regjeringen om pengestøtte til arbeidsmarkedstiltak i Østfold.

Irene Johansen

Irene Johansen håper regjeringen følger opp det arbeidet som gjøres i kommunene med å skaffe folk arbeid.

Foto: Arbeiderpartiet

Det siste året har arbeidsledigheten i Østfold økt med 15 prosent, og Johansen mener det trengs målrettet arbeid på alle nivåer for å snu trenden. Ved utgangen av februar var det nesten 5 800 arbeidsledige i Østfold, og det tilsvarer en ledighet på 4.1 prosent. Ifølge NAV's februartall er ledigheten i landet som helhet på 2.9 prosent.

Irene Johansen mener en ekstra innsats nå er på sin plass.

– Regjeringen må hjelpe kommunene

– Jeg vet at det jobbes godt i alle kommuner og regioner med næringsutvikling og med å få arbeidsplasser til Østfold, sier stortingspolitikeren fra Ap.

– Det gode arbeidet må fortsette, og jeg håper også regjeringen legger til rette for at vi kan skape nye arbeidsplasser gjennom å bidra med økonomisk støtte, rett og slett, sier Johansen.

Og svaret på Arbeiderpartiets ønske om styrking av offentlig innsats mot økt arbeidsledighet, er at arbeidsmarkedet vil bli bedre, fordi næringslivet vil få bedre rammebetingelser.

Skatteletten kommer

Stortingskollega Eirik Milde fra Høyre sier at det er lite hyggelig for en østfolding å høre at arbeidsledigheten i fylket stiger. Men det er allerede tatt grep for å få ned arbeidsledigheten, i første rekke med å gi næringslivets bedre rammevilkår.

Eirik Milde (H)

Østfolds bedrifter vil bli i stand til å ansette flere med regjeringens skattelette og andre tiltak, sier Østfold Høyres andremann på Stortinget, Eirik Milde.

Foto: Martin Tangen Schmidt/NRK

– Jeg vet at regjeringen jobber med å få opp aktiviteten. Vi setter i gang med tiltak, skattelettelser og så videre for å få fart i bedriftene slik at vi skal få folk i arbeid.

Han mener i tillegg at det er viktig å tenke fremover, og øke rekrutteringen til yrkesfagene.

-Det er en av grunnene til at regjeringene har satt i gang dette yrkesløftet. Vi trenger ikke bare folk med høyskole- og universitetsutdanning, vi trenger også folk som kan et yrke.

– Det er viktig, kanskje spesielt i Østfold som ikke ligger blant de høyeste når det gjelder høy utdanning, at vi jobber ganske bredt med å få opp andelen høyere utdannede, men også får opp andelen fagarbeidere, sier Milde.