Ber namsmannen om Hamen-hjelp

Västra Götaland fylke har bedt kronofogden, altså den svenske namsmannen, å flytte det norskeide skipet.

M/S Hamen

Svenskene har i flere år forsøkt å bli kvitt det norske skipet MS Hamen. Det har vært en vanskelig kamp.

Foto: Rainer Prang / NRK

Hamen-eierne ble pålagt å flytte skipet i desember, noe eierne ikke godtok og klaget inn vedtaket. Den svenske Mark- og miljødomstolen slo fast i januar at de ikke vil ha saken presentert for seg, og at den ikke kan ankes.

Nå har Västra Götaland fylke bedt om hjelp for å bli kvitt det norske fartøyet.

– Eierne har valgt å ikke flytte fartøyet. Nå vender vi oss til kronfogdmyndighetene for å få dem til å gjøre det vi forela eierne om; det vil si å flytte båten fra Iddefjorden, sier miljøingeniør Sten Wolme i Västra Götalands lensstyrelse.

LES OGSÅ:

Usikker på utfallet

Länsstyrelsen i Västra Götaland mener at M/S Hamen utgjør en alvorlig trussel mot det marine miljøet i Iddefjorden.

I mange år har skipet ligget fortøyd på svensk side av fjorden, og forskjellige svenske myndigheter har forsøkt å få de norske eierne til å flytte det – uten hell.

Nå ligger ballen hos Kronofogden, uten at det er helt klart hva som blir utfallet, sier Sten Wolme.

– Jeg har pratet med dem på telefon tidligere. De har bedt meg sende over papirer på hva som må gjøres. Når de får inn det, så begynner de å se på saken. Hva som blir utfallet vet jeg ikke.

LES OGSÅ:

Miljøproblem

Fra Strømstad kommune, Västra Götalands lensstyrelse og lokalbefolkningen er det pekt på at det lekker kjemikalier fra skipet, og at det er frykt for at det skal synke og bli liggende på svensk side for evig tid.

I mars i fjor gikk skipet ned under isen med akterenden, men kunne heves.

I fjor sommer gikk den svenske kystvakten om bord, etter at det var oppdaget lekkasjer fra Hamen til vannet rundt skipet. Olje og andre væsker ble da lenset fra skipets røranlegg og hulrom.

Hamen ligger i et EU-vernet område innenfor det som heter "et særskilt beskyttet område" under Natura 2000, og det er sterke begrensninger på hva slags aktivitet det kan være i slike områder.