Ber ministeren om psykiatri-svar

Jon Gåsvatn (Frp) krever svar på hvorfor Østfold har havnet på jumboplass når det gjelder antall psykiatri-stillinger.

Jon Jæger Gåsvatn (Frp)
Foto: Frp

Helsepolitiker Jon Gåsvatn (Frp) er kraftig lei av at Østfold alltid havner i bakleksa når det gjelder å få tildelt spesialister til psykiatrien ved Sykehuset Østfold.

Slik NRK.no skrev i går mangler sykehuset ti stillinger i psykiatrien, ifølge overlege Ole Jørgen Hommeren.

– Østfold blir taperen

Frp-eren vil nå ha svar av helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap).

– Det blir ikke tatt hensyn til at det er 250.000 mennesker som bor i området. Og det taper vi på, sier Gåsvatn.

På vegne av overlegene ved psykisk helsevern ved Sykehuset Østfold, er Ole Jørgen Hommeren bekymret for utviklingen. De frykter for tilbudet til pasientene.

– Psykisk syke pasienter i Østfold får et vesentlig dårligere behandlingstilbud enn i andre steder i landet, sa han til NRK.no i går.

– Nedslående

I dag tildeles sykehuset stillingshjemler fra Helse Sør-Øst. Jon J. Gåsvatn er langt fra fornøyd med praksisen.

– Synes det er nedslående å konstatere at Østfold atter en gang havner i bakleksa når det gjelder tildeling av legespesialister.

Nå håper han helseministeren kan gi et svar på hvorfor Østfold har havnet på jumboplass.

– Jeg vil spørre om dagens praksis når det skal tildeles stillinger er god nok. Så får vi avgjøre om vi skal gå videre med saken, avhengig av svaret fra ministeren, sier Gåsvatn.