Ber minister stoppe innhugg i Marka

Rælingen kommune har foreslått å ta Rælingsåsen ut av Marka, som er beskyttet av markaloven, for å kunne bygge boliger der. Det vil ikke de som bruker åsen til friluftsliv.

Bjørnar Thøgersen, Rælingen

RÆLINGSÅSEN: – Her står vi ved inngangen til Rælingsåsen. Den strekker seg to kilometer nordover, og en kilometer i bredde, og er inngangen til Østmarka for tusenvis av innbyggere i Rælingen, Lørenskog og Skedsmo, sier Bjørnar Thøgersen.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Kommunen mener den vil gå tom for steder å bygge boliger i løpet av 15 år.

– Vi syns det er skummelt. Det er mye som står på spill for barnehager, skoler og alle som liker å være ute, sier Bjørnar Thøgersen i aksjonsgruppa Rælingsåsens venner.

Mener det er nødvendig å kunne bygge i marka

Øivind Sand, Rælingen

Øivind Sand, ordfører Rælingen.

Foto: Simon Skjelbostad Yset / NRK

Ordføreren i Rælingen mener det er nødvendig å kunne bygge i Rælingsåsen, og at dette er snakk om prioriteringer.

– For det første ønsker vi å verne dyrka mark. For det andre ønsker vi å bygge ut tettest på kollektivknutepunktet Lillestrøm. Da kan vi fortette i eksisterende boligmasse, men også å vurdere deler av Rælingsåsen, som ligger i gåavstand fra Lillestrøm, sier ordfører Øivind Sand fra Arbeiderpartiet.

– Men da kan Rælingsåsen på sikt være tapt for friluftslivet?

– Ja, det må jeg være ærlig å si, at det kan det. Rælingsåsen kan være tapt for friluftslivet. Og jeg veit at det er masse friluftsliv i Rælingsåsen. Jeg går tur der sjøl. Men jeg må se på den befolkningsveksten som nedre Romerike skal ha.

Ber miljøministeren hjelpe

Det var Klima- og miljødepartementet som ba om innspill til justeringer av markagrensa i høst, og kommunestyret i Rælingen svarte med å foreslå en stor endring.

Vedtaket ble gjort mot stemmene til Høyre, Miljøpartiet de grønne, Venstre og SV.

Nå er en aksjonsgruppe dannet og kravet er å få beholde Rælingsåsen. Aksjonsgruppa har bedt om å få møte miljøminister Vidar Helgesen (H).

– Miljøministeren må avvise forslag som kan ødelegge turområdet til tusenvis av innbyggere i Rælingen, Lørenskog og Skedsmo, sier Bjørnar Thøgersen i aksjonsgruppa Rælingsåsens venner.

Hvis grensen skal endres må dette skje gjennom vedtak i Stortinget.

Laster kart, vennligst vent...

RÆLINGSÅSEN: Turområde som kan bli bygget ut til boliger.