Ber Miljødirektoratet om penger

Fylkesmannen i Østfold søker Miljødirektoratet om nesten 1,9 millioner kroner for å dekke til en søppelfylling på en privat gård i Rakkestad. Pengene skal også brukes til å drenere og samle opp sigevann fra fyllingen på gården Bodålsåsen, eid av Jarle Støver. Avfallet ble oppdaget etter at Støver kjøpte gården.

Fylkesmiljøverndirektør Karsten Butenschøn mener det er gode muligheter for å få pengene fra direktoratet.

Jarle Støver høsten 2015
Foto: Rune Fredriksen / NRK