Ber Listhaug utsette millionbøtene

Oslo kommune risikerer én million kroner i bøter hver dag. Nå ønsker politikerne seg mer tid for å finne en bedre løsning for Oslos innbyggere.

Eldre- og folkeminister Sylvi Listhaug besøker Hobøl Bo- og behandlingssenter

SJEF FOR DRIKKEVANNET: Oslo kommune ber Sylvi Listhaug utsette Mattilsynets millionbøter. Som folkehelseminister er Listhaug ansvarlig for drikkevannsikkerhet.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Fredag møter Oslo-politikerne i samlet tropp for å be Sylvi Listhaug utsette Mattilsynets million-vannbøter.

– Jeg tror ikke det blir levelig her. Hele dette området blir i praksis ubrukelig, sier Harald Benestad Anderssen i Makrellbekken Interesseforening.

Sammen med nabogrupper på Huseby og på Sollerudstranda kjemper foreningen med nebb og klør for å endre planene for Oslos nye vannforsyning.

Anleggsarbeid og transport av enorme mengder stein vil plage naboer og ødelegge friområder i sju år.

Harald Anderssen i Makrellbekkdalen

PROTESTERER: Makrellbekken Interesseforening og Harald Benestad Anderssen har slått seg sammen med nabogrupper på Huseby og Sollerud. De vil utrede alternative måter å frakte ut 1,2 millioner kubikkmeter stein på.

Foto: Anders Fehn / NRK

En million i bot hver dag

Det er stor uenighet om Oslos nye vannforsyning, eller nærmere bestemt plagene naboene vil bli utsatt for fram til anlegget er ferdig bygd i 2028.

Bystyret må vedta en alternativ drikkevannkilde til Maridalsvannet innen 20. november.

Ellers får kommunen én million kroner i bot fra Mattilsynet - hver eneste dag.

Det er ikke tid til å utrede mer skånsomme løsninger hvis ikke millionbøtene blir satt på vent.

Vann fra Buskerud

Det er ikke selve vannkilden - Holsfjorden i Lier - som er problemet. Herfra skal vannet ledes i tunnel til Huseby på Oslos vestkant.

Holsfjorden

HOLSFJORDEN: Holsfjorden, den sydligste armen på Tyrifjorden i Buskerud, blir Oslos nye reservevann.

Foto: Nina Didriksen / NRK

De fleste er også enige om at renseanlegget skal ligge dypt nede i fjellet under Husebyskogen.

– Barndommen til unger

– Alternativene som er valgt gir maksimal belastning og skade der mennesker bor og på uberørt natur, sier Venstre-veteran Odd Einar Dørum.

Problemet er hvordan over én million kubikkmeter med stein skal fraktes ut av tunneler og fjellhaller mens byggingen pågår. Og sju år er lenge, påpeker Odd Einar Dørum.

Han er bekymret for barndommen til ungene ved skolene og barnehagene like ved.

– Det er ubegripelig for meg at man ikke har gått grundigere inn og vurdert alternativer, sier Dørum.

Odd Einar Dørum på Sollerudstranda

MAKSIMAL SKADE: Odd Einar Dørum er bekymret for masseuttaket fra vannprosjektet.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

– Ikke levelig

Ett av stedene steinen skal ut er Makrellbekkdalen.

Skiheisen der må ned når den grønne dalen blir anleggsplass. Rundt 40.000 lastebillass med stein skal ut.

– 75 husstander blir boende nærmest midt inne i anleggsområdet. 250-300 husstander ellers vil bli sterkt berørt av de trafikale problemene, sier aksjonsleder Harald Anderssen.

Han frykter også støy fra store tunnelvifter.

– Vi skjønner alle at Oslo trenger en ny reservevannforsyning og at det må tas ut stein.

– Men vi forstår ikke hvorfor dette skal legges i det absolutt verste området, sier Harald Anderssen.

Makrellbekken total

MAKRELLBEKKEN: Til høyre på dette bildet kommer tunnelportalen der 40.000 lastebillass med stein skal ut fra Huseby-anlegget.

Foto: Anders Fehn / NRK

To alternativer

Nabogruppene har sammen foreslått to steder der steinen kan fraktes ut uten å plage like mange.

  • En tunnelportal rett ut på Ring 3 vest for gjenbruksstasjonen på Smestad.
  • En samordning med masseuttaket til Fornebubanen ut på E18 på Vækerø.

– Disse alternativene skulle åpenbart vært utredet tidligere. Det fremstår som man har bestemt seg for en løsning og ikke vært villig til å se på alternativer, sier Harald Anderssen.

Smestad gjenbruksstasjon

SMESTAD: Vest for gjenbruksstasjonen langs Ring 3 kan steinen tas ut på en mer skånsom måte, mener flere nabogrupperinger rundt Huseby-anlegget.

Møter Listhaug i dag

Bystyret har bedt byrådet se nærmere på de samme mulighetene, etter påtrykk fra Dørums parti Venstre, Høyre, Frp og KrF.

Men byrådet anbefaler bystyret å akseptere Vann- og avløpsetatens omstridte løsning.

Håpet er at Sylvi Listhaug (Frp) gir Oslo et pusterom.

Fredag ettermiddag møter en tverrpolitisk delegasjon fra Oslo folkehelseministeren. De vil be henne utsette fristen for Mattilsynets millionbøter.

– Vi må utrede disse alternativene skikkelig og ikke fare over dem med harelabb, sier Odd Einar Dørum.

Hvis Listhaug sier nei, mener Dørum personlig at kommunen bør betale bøtene for å kjøpe seg mer tid.

Fortsatt dialog

Vann- og avløpsetaten sier at et samarbeid med Fornebubanen om felles utkjøring ved Vækerø har vært vurdert.

Fornebubanen har nå lagt denne løsningen på is. Etaten sier likevel at det fortsatt er dialog med Fornebubanen om mulig samarbeid.

– Smestad uaktuelt

Etaten sier også at den forstår bekymringen til beboerne på Makrellbekken, men at Smestad-forslaget bare vil flytte ulempene til et annet nabolag. Og dessuten:

– Portalen vest for gjenbruksstasjonen vil komme svært nær Statnetts anlegg. Anleggsarbeidene ville medføre risiko for strømforsyningen til Oslo og er i konflikt med Statnetts planlagte utvidelser.

– Vi har derfor vurdert en slik løsning som uaktuell, sier plansjef for ny vannforsyning, Lars J. Hem.

Naboene mener at dette er påstander som ikke er godt nok begrunnet.

Husebyjordet, driftsbygning for ny vannforsyning

HUSEBYJORDET: Hele jordet blir beslaglagt i anleggsperioden, men drøyt fem mål med friareael forsvinner permanent på grunn av driftsbygningen til resnseanlegget.

Illustrasjon: Vann- og avløpsetaten