Ber lærerne hindre at elever dropper ut

Fraværet i videregående skoler i Østfold er redusert 37 prosent med nye fraværsregler. Lederen av utdanningskomiteen i fylket mener lærerne nå har en mulighet til å hjelpe elever for å hindre at de avbryter utdanningen sin.

Elin Tvete

Leder av utdanningskomiteen i Østfold fylkeskommune Elin Tvete gleder seg over redusert fravær på skolene.

Foto: Stian Pedersen / NRK

Fra og med dette skoleåret ble reglene for fravær i de videregående skolene skjerpet inn. Tall fra Kunnskapsdepartementet viser at reglene har ført til nedgang i fraværet.

– Bra at elevene er på skolen

– Jeg synes det er veldig bra at elevene er på skolen, at de velger å komme på skolen i stedet for å bli hjemme eller gjøre andre ting. Det som er viktig for å lykkes med et videregående skoleløp er jo å være til stede og få med seg det som skjer i undervisning og det sosiale rundt det å være på skolen. Det er veldig bra at vi nå ser at fraværet går ned og at nærværet går opp, sier Elin Tvete, leder av utdanningskomiteen i Østfold fylkeskommune.

Tvete viser til at reglene har vært ulike opp gjennom årene. Tidligere var det strenge fraværsgrenser, så kom en periode med litt friere grenser.

– Dette viser kanskje at vi trenger å ha faste rammer å forholde oss til. Det er menneskelig, sier Tvete.

Frykter ikke mer drop-out

Simon Næsse, fylkespolitiker (Ap) i Rogaland, frykter at de strengere reglene kan føre til at frafallet fra de videregående skolene øker. Elin Tvete deler ikke uten videre hans bekymring.

– Dette er jo en prosess. Lærerne må følge opp dersom det er elever som har ubegrunnet fravær. De har plikt på seg til å være tett på eleven, og følge opp og kartlegge hvorfor eleven er borte fra skolen. Det gjør at vi har en mulighet nå til å gå tidligere inn og hjelpe elevene, slik at de velger å bli i skolen i stedet for å slutte, sier hun.

Ti prosent fravær er mye

Erlend Wiborg

Erlend Wiborg (Frp) mener tallene viser at det var riktig med en innstramning,

Foto: NRK

Stortingsrepresentant Erlend Wiborg fra Østfold Frp gleder seg også over utviklingen.

– Jeg er ikke overrasket, men dette bekrefter det jeg nesten var helt sikker på: at en fraværsgrense er riktig og viktig. En nedgang på 37 prosent er svært mye, og meget positivt, sier Wiborg i en kommentar.

Han sier en grense på ti prosent egenmeldt og udokumentert fravær er langt fra urimelig.

– Det er vesentlig mer enn hva arbeidstakere har, og jeg tror det er klokt at elever som etter hvert skal inn i arbeidslivet blir vant til de rammene man har der. Ti prosents fravær i arbeidslivet tror jeg de fleste vil mene er ganske høyt, mener Wiborg.

Han peker på at elever som sliter med sykdom over lengre tid, fysisk eller psykisk, ikke får noe problem med fraværsgrensen, fordi den gjelder egenmeldt og udokumentert fravær.