Ber folk unngå røyken

Det kommer svært mye røyk ut fra brannstedet. Politiet ber folk som bor i nærheten lukke vinduer og dører. Det er søppel som brenner, i hovedsak papp.

Brann FREVAR
Foto: Per Øyvind Fange / NRK