Ber elevene ta avstand fra ryktespredningen

Elevrådet på Kirkeparken ber elevene velge side. Ryktespredningen på Twitter er mobbing, uthenging og ulovlig, sier lederen.

Elevråd Kirkeparken
Foto: Bjørn Ruud / NRK

"Kjære elever. Vi i elevrådsstyret ser svært alvorlig på at elever benytter seg av sosiale medier for å henge ut medelever, og vi oppfordrer alle til å ta avstand fra dette da det strider mot Kirkeparkens verdier. Styret har vært i møte med ledelsen, som har løpende kontakt med politiet angående saken. Vi minner om at slike handlinger er straffbare, og vi anbefaler alle å ta avstand fra trakasseringen.

Hilsen elevrådsstyret."

Twitter-melding Kirkeparken

Meldingene levner lite til fantasien.

Foto: Bjørn Ruud / NRK

- Noe mer, eller?

Elevrådet på Kirkeparken satt i dag sammen for å skrive et svar på rykte-

Det strider mot alt skolen står for av verdier vi har og rettigheter elevene har. Ingen skal bli mobbet eller hengt ut på den måten.

Mats Gukild, elevrådsleder Kirkeparken vdg. skole, Moss

eksplosjonen som er satt i gang etter at twitter-profiler i flere Østfoldbyer har blitt sentrale i spredning av rykter.

Meldingene på profiler som Gossip Moss, Gossip Fredrikstad og lignende er nærgående, og går blant annet langt i å antyde at navngitte personer har utført seksuelle handlinger på skolens område og andre steder.

Mads Gukild er elevrådsleder, syns dette er mobbing, og vil ikke ha noe av det.

Mats Gukild, elevrådsleder Kirkeparken

– Slett kontoen. Og ikke lag noen nye. Oppfordringen fra elevrådsleder Mats Gukild på Kirkeparken er klar.

Foto: Bjørn Ruud / NRK

– Det er dumt at folk gjør slike ting, selvfølgelig. Det strider mot alt skolen står for av verdier vi har og rettigheter elevene har. Ingen skal bli mobbet eller hengt ut på den måten.

– Men det skjer, da.

Gukild håper og tror at det bare er en person som bare skal være litt morsom mot kamerater. Kanskje det bare slettes etter at personen skjønner at dette ikke er morsomt, men faktisk er mobbing. Men hvis det er en person som faktisk er ute etter å henge ut folk, og fortsetter å gjøre det, så er det en veldig alvorlig sak. Det er alvorlig allerede, men

– Vi sender en e-post ut til alle elever ved Kirkeparken, og oppfordrer elevene til å velge vår side. Noe jeg vet de fleste elevene vil gjøre. Vi håper at personen som har laget kontoen vil slette den.

– Det er lover som er imot dette.

Viktigst at elevene selv reagerer

Rektor Solveig Olsen Fjærvik er glad for at elevrådet tar dette på alvor.

– At vi sammen markerer mot dette er veldig positivt. Det er kanskje mye viktigere at elevene selv tar grep her enn at jeg gjør det, sier rektoren.

Olsen Fjærvik tok affære mandag kveld, da hun ble klar over hva som var i ferd med å utvikle seg på Twitter. Hun tvitret selv en melding om at skolens logo måtte fjernes fra meldingene.

– Det er ikke greit for oss at skolens navn knyttes til slik aktivitet. Det er vår plikt til å si fra at dette ikke er bra.

– Forkastelig

Hun vil ikke spekulere i hvem som står bak, uansett om det er en spøk eller en mer bevisst, ondsinnet handling. Hun ser det som sitt ansvar å følge sosiale medier, og si tydelig at de ikke ønsker at elever skal drive med, eller bli utsatt for dette.

Twitter-kontoen Kirkeparken Gossip skal nå være fjernet, men rektoren er ikke i tvil om at folk vil fortsette å sette ut rykter og sladder om andre. Men på Kirkeparken skal elevene ha et trygt og godt skolemiljø, insisterer Olsen Fjærvik.

Kirkeparken rektor

– Vi har en plikt til å gjøre noe når elever tar kontakt og føler seg uthengt, anser Kirkeparkens rektor, Solveig Olsen Fjærvik.

Foto: Bjørn Ruud / NRK

– Når elever varsler om dette og sier de ønsker skolen skal ta tak i det, da gjør vi selvfølgelig det.

– Jeg syns det som jeg har sett er forkastelig. Hadde det vært mine barn det ble skrevet om på den måten, så hadde jeg vært veldig lei meg.

– Jeg syns det ikke er morsomt. Det går ut over medelever, og da er det ikke greit.

– Slett kontoen

Elevrådsrederens oppfordring til den eller de som setter ut ryktene er klar.

– Slett kontoen. Og opprett aldri noen nye kontoer i framtiden heller.