Ber bøndene satse på grønnsaker

Importen av grønnsaker har økt kraftig fordi norsk jordbruk ikke har klart å produsere nok.

Norske bønder bør satse mer på grønnsaker for å møte den økte etterspørselen. Det mener landbruksrådgivningen. Importen har økt kraftig etter at norsk landbruk ikke klarer å levere nok.

Norske bønder bør satse mer på grønnsaker for å møte den økte etterspørselen. Det mener landbruksrådgivningen.

Tor Anton Guren i Norsk landbruksrådgivning Sørøst

Tor Anton Guren i Norsk Landbruksrådgivning ønsker at brødene skal begynne å dyrke mer grønnsaker.

Foto: Tor Rene Stryger / NRK

Det siste tiåret har importen bare av grønnsaker fra utlandet økt med 68 prosent for å tilfredsstille sunnhetsglade nordmenn.

– Vi har dobling av etterspørselen de siste ti årene. Totalt sett ønsker vi at vi er mer selvforsynt på disse områdene, sier Tor Anton Guren i Norsk Landbruksrådgivning Sørøst.

Landbruksnæringa har ikke vært gode nok til å følge utviklingen, mener han.

– Vi henger litt etter, men nå skal vi prøve å øke matvaresikkerheten og prøve å bli flinkere til å produsere maten selv. Dette er et ledd i den kampanjen.

Karl Emil Rosnæs

Karl Emil Rosnæs mener at staten må inn mer større midler.

Foto: Tor Rene Stryger / NRK

Karl Emil Rosnæs representerer grønnsakbønder over store deler av østlandet. Han lovpriser utspillet, men sier det må mer statlige midler til for at bransjen skal klare å vokse.

– I forhold til prisnivå i Norge, at vi har relativt små jorder og meget høye lønnskostnader, så må offentlige midler inn, sier Rosnæs.

Bøndene oppfordres til å øke grønnsakproduksjonen på bekostning av korn. Det mener landbruksrådgivninga er uproblematisk.

– Det er en så mikroskopisk del av kornarealet det er snakk om, så det har minimal betydning om vi ofrer litt av det, sier Guren.