Hopp til innhold

– Vis hensyn til fuglene i hekketiden

Tiden for å nyte sommer og skjærgårdsliv er rett rundt hjørnet. Statens naturoppsyn ber folk vise hensyn til fuglene, som nå er inne i en sårbar periode.

Krykkje

Fugler som hekker i skjærgården kan bli skremt av båter og vannskutere.

Foto: Trond Berg / NRK

Folk fra Trøndelag og sørover har fått en forsmak på årets sommer med opp mot 20 grader flere steder.

Det fine været har gjort at mange har tatt sine første turer med båt og vannskuter og enda flere kommer til å ferdes blant holmer og skjær etter hvert som sommeren kommer for fullt.

Nå ber Statens naturoppsyn folk om å ta hensyn til hekkende fugler i en rekke verneområder langs kysten.

– Fuglelivet i skjærgården er inne i en veldig sårbar periode. Når man forstyrrer fuglene og de løfter seg opp på vingene, så blir eggene liggende eksponert for både vær og vind. Da kan eggene bli for kalde, men også for varme på ordentlig varme dager, forteller Haakon Braathu Haaverstad i Statens naturoppsyn på Hvaler.

I tillegg kan forstyrrelser der rugingen avbrytes føre til at egg og unger blir tatt av for eksempel måker eller kråkefugl.

Haakon Braathu Haaverstad

Haakon Braathu Haaverstad i Statens naturoppsyn ber båtfolket om å vise hensyn til hekkende fugler.

Foto: Lotte Olsen / NRK

Brudd blir politianmeldt

Flere steder langs kysten er det satt opp skilt som tydelig viser steder hvor man ikke har lov til å gå i land og hvor man må holde seg 50 meter unna.

Skilt om ferdselsforbud på Hvaler

Slike skilt står plassert rundt om i skjærgården og viser at man må holde seg minst 50 meter fra land i området.

Foto: Martin Tangen Schmidt/NRK

Forbudet varer så lenge hekketida varer - fra 15. april til 15. juli. Statens naturoppsyn har vernet områder hvor det tradisjonelt er mye hekking.

– Fuglene skal ha fred og ro, og ikke bli forstyrret av oss mennesker. Det går stort sett bra og det er vi glade for. Men på smørdagene, hvor været er helt kanon og alle vil ha sin egen holme, da er det et stort problem. Hvis vi avdekker brudd på forbudet, så går vi til politiet og anmelder det, sier Haaverstad.

Han håper at spesielt de som har tatt frem vannskuteren for sesongen respekterer fuglelivet.

– Det selges veldig mange vannskutere og det er vi skeptiske til. En ting er støyen, men de holder ofte svært høy hastighet og man kommer da veldig tett inn på fuglene før de skjønner at det er fare på ferde.

Haaverstad understreker samtidig at det er totalforbud mot vannskutere i nasjonalparken.

– Dette er ingen motorsportarena, sier han.