Bendik vant fraværskampen mot skolen 

Skolen ville gi Bendik Børresen to timer fravær for en dobbelttime der læreren ikke kunne komme. Nå ber Fylkesmannen om at skolen stryker fraværet.

Bendik Børresen

Bendik Børresen skjønner ikke hvordan skolen kan gi en lekse og kalle det undervisning. Han får støtte av Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

Klassen til Bendik Børresen fra Fredrikstad fikk beskjed om å levere inn en oppgave da læreren ikke kunne komme til timen. De som ikke leverte i tide, fikk registrert fravær.

Dette mente Børresen var feil. Han klaget Glemmen videregående skole i Fredrikstad inn for daværende Fylkesmannen i Østfold. Skolen tolket reglementet feil og tøyde strikken, mente han.

– I ordensreglementet skal det stå hvilke sanksjoner som kan benyttes, og der står det ikke at skolen kan sanksjonere med fravær, sa Børresen.

Må ha noe å møte opp til

Nå får han full støtte. Fylkesmannen ber nå om at skolen stryker fraværet og endrer praksisen.

– Dette handler om hva en kan føre fravær for. Elevene er pliktige til å møte opp og delta aktivt i undervisningen. Men da må det faktisk være en undervisning å møte opp til, sier Grete Hovde Parr, utdanningsdirektør hos Fylkesmannen for Oslo og Viken.

Grete Hovde Parr

Utdanningsdirektør Grete Hovde Parr hos Fylkesmannen for Oslo og Viken gir eleven full støtte.

Foto: Jonas Borge Svendsen / NRK

– Dermed mener vi det blir feil å si at manglende innlevering kan føre til fravær i de to timene.

Fylkesmannen viser til at elevene hadde en frist å forholde seg til, men at de selv kunne velge hvor de ville gjøre oppgaven. De viser også til et rundskriv fra Utdanningsdirektoratet om fraværsgrensen fra 2016. Der står det:

«Elevene vil heller ikke få fravær i timer som skolen etter timeplanen har planlagt å tilby, men som likevel faller bort, for eksempel på grunn av utløsing av brannalarm, mangel på vikar eller lignende.»

– Oppgave er ikke opplæring

Fraværsgrensen ble innført fra skoleåret 2016–2017. Kjernen i klagen til Børresen handler om hvorvidt skolen kan gi elevene en lekse og kalle det undervisning.

Glemmen videregående skole

Glemmen videregående skole mener at de kan gi elever som ikke leverer en arbeidsoppgave fravær.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

– Det er jo egentlig en ganske liten sak dette med at en ikke bør få fravær for ikke å gjøre lekser. Men det viktigste er at Fylkesmannen slår fast at innleveringsoppgaver ikke er opplæring på lik linje med en time hvor du har en lærer som underviser, sier Børresen.

Rektor Pål André Ramberg ved Glemmen videregående skole mener dette handler om tolkning av loven:

– Definisjonen på opplæring er læringsaktiviteter ledet av lærer. Vi tolker det på en litt annen måte enn det Fylkesmannen gjør. Men Fylkesmannen er nivået over oss og vi forholder oss til det som kommer derfra, sier han.

Pål André Ramberg

Rektor Pål André Ramberg ved Glemmen videregående skole i Fredrikstad sier de vil stryke fraværet for de aktuelle elevene og forholde seg til Fylkesmannens vedtak.

Foto: Jonas Borge Svendsen / NRK

Skolen vil nå stryke fraværet for de elevene det gjelder.

– Jeg er litt skuffet over at det måtte gå så langt at jeg måtte klage til Fylkesmannen, sier Børresen.