Bellona: Moralsk riktig å hjelpe Jarle Støver

– Om ikke Rakkestad kommune har et juridisk ansvar, så har de i det minste et moralsk ansvar for å hjelpe Jarle Støver løse forurensingsproblemene, sier Bellona-rådgiver Karl Kristensen til NRK.

Karl Kristensen i Bellona

UHELDIG SIGNAL: Blir saken stående slik den står nå, kan det få grunneiere til å angre på å melde fra om forurenset grunn, mener Bellonas Karl Kristensen.

Foto: Daniel Sannum Lauten/Bellona

Jarle Støver kjøpte Bodalsåsen i 2007, og fant store mengder avfall på tomta året etter. Avfallet stammer fra tidlig 70-tall, etter at daværende grunneier og hans bror ville fylle opp et dalsøkke. Broren, som var renovatør, gjorde en avtale med kommunen om deponering.

Støver har tapt to ganger i retten mot Rakkestad kommune om hvem som har ansvar for avfallet, men avventer nå beskjed om Høyesterett vil ta opp saken.

Det er en fortvilet situasjon Støver har havnet i helt uforskyldt, mener fagrådgiver Karl Kristensen i Bellona.

– Selv om det er tvil om det finnes noen juridisk mulighet for ham til å slippe ansvaret, så er det åpenbart at kommunen moralsk sett bør føle ansvar for å bidra til å løse denne saken uten at Jarle Støver blir stående med svarteper.

– Faller dette på dagens grunneier bare fordi det ikke er noen andre å "ta"?

Bodalsåsen i dag

DEKKER MYE AVFALL: Anslagsvis ligger det 12600 kubikkmeter avfall under torva på Jarle Støvers eiendom Bodalsåsen i Rakkestad.

Foto: Rune Fredriksen / NRK

- Det er det som ser ut til å være sakens kjerne.

Vil finne støtteordninger

Rakkestads rådmann Alf Thode Skog sier kommunen slutter seg til det Fylkesmannens miljøvernsjef sa torsdag, om at Jarle Støver må gjennomføre en undersøkelse. Men han sier også at kommunen er villig til å hjelpe med å finne støtteordninger, hvis en full opprydning i Bodalsåsen må gjennomføres.

– Saken sorterer under Fylkesmannen i Østfold. Men vi er villige til å være med på dialog med det formål å løse ut offentlige tilskuddsmidler til å hjelpe Støver, sier Skog.

Kommunen forbereder seg på en tredje runde i retten, men rådmann Skog ønsker ikke å kommentere i detalj hvordan de tilnærmer seg Støvers anke til Høyesterett.

– Når saken ligger i rettsapparatet til behandling, så kommenterer vi ikke realitetene i det.

Juridisk ingenmannsland

– Dersom saken blir stående som den nå gjør, så er det et veldig uheldig signal til andre grunneiere, mener fagrådgiver Kristensen i Bellona.

– Nå risikerer de å bli holdt ansvarlig på en måte som gjør at de kanskje vil angre på å gå ut med opplysninger om oppdaget avfall.

– Skaper dette en uheldig juridisk presedens?

– Det skaper i hvert fall en uheldig signaleffekt.

– Vi har en del rettsprinsipper, blant annet at en lov ikke kan ha tilbakevirkende kraft. Vi får slike utfordringer, fordi historiske avfallsfyllinger som ble avviklet før vi fikk det vi kan kalle en moderne lovregulering havner i et juridisk ingenmannsland, fortsetter Kristensen.

– Ja takk, og velkommen etter

Jarle Støver selv sier at han er med på en slik dialog.

– Det er jeg med på. Hvis de finner midler til å løse dette, så er jeg helt med på det. Det er jo dette vi har prøvd å finne en løsning på i seks-sju år.