Hopp til innhold

Bekymret over isolerte fanger på Ullersmo

Etter et uanmeldt besøk ved Ullersmo fengsel er Sivilombudsmannen bekymret for sikkerheten og for dem som sitter isolert i den strengeste avdelingen.

Ullersmo fengsel

Ullersmo fengsel ligger i Ullensaker i Akershus.

Foto: Mona Myklebust / NRK

– Innsatte på isolasjon i Ullersmo fengsel sitter alene på cella i 23 timer eller mer i døgnet, har begrenset menneskelig kontakt og lever under kritikkverdige hygieniske forhold, skriver Sivilombudsmannen i en fersk rapport.

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger var med sitt kontor på inspeksjon i fengselet på Kløfta utenfor Oslo i slutten av august i fjor. Konklusjonen etter besøket er at Sivilombudsmannen er svært bekymret.

Portrett av sivilombudsmann Aage Thor Falkanger

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

Foto: Sivilombudsmannen

– Med den kunnskapen som foreligger om isolasjon og risiko for selvmord, selvskading og utvikling av alvorlige psykiske lidelser, er jeg bekymret for ivaretakelsen av isolerte innsatte ved Ullersmo fengsel, sier Falkanger.

Lav bemanning?

Praksisen for innlåsing er i strid med internasjonale anbefalinger. Den manglende oppfølgingen av de isolerte kan komme av for lav bemanning. Lav bemanning er også nevnt som en grunn til at mange innsatte i Ullersmo føler seg utrygge. I fellesområder og i det utendørs lufteområdet er det for liten tilstedeværelse av ansatte.

– Det er viktig at ledelsen sikrer at det er et tilstrekkelig antall ansatte på alle avdelinger, sier Aage Thor Falkanger.

Tar kritikken alvorlig

Fengselsdirektør Ole Johnny Rydland sier de tar rapporten svært alvorlig.

Ole Jonny Rydland

Fengselsdirektør Ole Johnny Rydland.

Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

– Vi skal gå nøye gjennom det Sivilombudsmannen skriver og hva som er realiteten i sakene. Vi skal selvsagt rette opp de mangler og feil som eventuelt ligger hos oss, sier Rydland til NRK.

– Inspeksjonen foregikk i august i fjor. Vil du si at dette fortsatt er representativt, eller har dere gjort noen endringer siden da?

– Noe av kritikken går på bygningsmessige forhold, og der er vi allerede i gang med å utbedre, svarer Rydland.