Hopp til innhold

Bekymret for villaksen

En ny fiskeavtale mellom Norge og Sverige er undertegnet. I Halden mener lokale fiskere at villaksen får for dårlig vern.

Video nsps_upload_2010_3_10_15_53_35_377.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Arbeidernes Jeger- og Fiskerforening i Halden er bekymret for bestanden av villaks i Enningdalselva.

Ny avtale på plass

Den nye Iddefjordkonvensjonen er nå undertegnet. Det er en fiskeavtale mellom Norge og Sverige, og den har til hensikt å øke bestanden.

Avtalen begrenser bruken av garn, utvider fredede områder og korter inn fiskesesongen med en uke i Iddefjorden, Svinesund og Enningdalselva.

– Jeg er meget fornøyd med at Norge og Sverige nå har fått på plass en moderne og god avtale om forvaltningen av laks og sjøørret i dette området, sa miljøvernminister Erik Solheim i går.

Frykter overfiske

Men jeger- og fiskerforeningen mener avtalen er altfor dårlig og frykter overfiske.

Lederen for fiskeutvalget i foreningen, Bjarne Granli, sier det er positivt at fredningssonen har blitt større, men han mener at dette ikke er nok.

Han sier at avtalen nærmest gir fritt fiske etter laks i Iddefjorden.

– På svensk side trenger man ikke være grunneier engang for å fiske med garn, så da er det jo egentlig fritt fram for de som vil, sier Granli

– Må få kvotesystem på plass

Han legger ikke skjul på at han er lite fornøyd med de norske myndighetenes innsats i denne saken.

– Miljøvernministeren har tidligere sagt at det er kritisk for villaksen, men dette kommer ikke til uttrykk gjennom denne avtalen, sier Granli.

Villaksen i Enningdalselva er kanskje landets beste fordi den ikke er truet av oppdrettvirksomhet og sykdommer.

AJFF, som forvalter lakseområdet, mener kun et kvotesystem kan hindre overfiske.