Bekymret for utviklingshemmede

Konkurranseutsetting av utviklingshemmede truer deres rettssikkerhet. Det mener fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Psykisk utviklingshemmet
Foto: colourbox.com / colourbox.com

Private firmaer får omsorgen for stadig flere av Oslos utviklingshemmede når de settes ut på anbud. Det gjør seniorrådgiver Øyvind Pedersen hos fylkesmannen bekymret.

– Jeg er bekymret for konsekvensene det får for de utviklingshemmede. Vi har fått bekymringsmeldinger fra hjelpeverger fordi de utviklingshemmede må flytte når et annet firma har vunnet anbudsrunden, sier Pedersen.

Østlandssendingen har de siste ukene satt søkelys på tvangsflytting av utviklingshemmede.

Autist (39) kan bli satt på gata

– Oppleves som en straff

Bydelene sparer penger

I Oslo blir stadig flere av de utvklingshemmede satt ut på anbud, fordi bydelene vil spare penger og fordi de selv ikke greier å gi dem et godt nok omsorgstilbud.

Blir sendt til stadig nye firmaer

Pedersen sier det betyr at utviklingshemmete risikerer å måtte flytte hver gang de bytter omsorgsfirma.

– Dette er ikke personer som selv kan ivareta sine egne behov, og heller ofte ikke uttrykke hva de ønsker. Da må noen andre gjøre det, om det er hjelpeverge, pårørende eller offentlige ansatte. Vi ser at rettsikkerheten blir svekket fordi man må ta hensyn til disse anbudsreglene.

De utviklingshemmete og deres pårørende har klagerett på hva slags omsorgstilbud som gis.

– Problemet er at denne klageretten ikke gjelder det at man må flytte til ny bolig dersom skifte av omsorgsfirma gjør det nødvendig. Derfor er konkurranseutsetting og tvangsflytting av utviklingshemmete en sak som fylkesmannen har bedt helseministeren ta fatt i, sier Pedersen.

Stadig flere private firmaer

Tall fra fylkesmannen viser at private firmaer får omsorgen for stadig flere av Oslos mest utviklingshemmete. Private firmaer hadde i 2009 omsorgen for 40 prosent av disse sykeste. Og tallet bare øker, sier Pedersen.

– Det er en stor økning fra tidligere. Selv om vi ikke har konkrete tall fra 2010-2011, ser vi at tallet bare har blitt høyere.