Bekymret for millionregning

Millionglippen på over 35 millioner kroner kan havne i fanget på helsesektoren, frykter hovedtillitsvalgt for Sykepleierforbundet i Fredrikstad.

Bystyret

En kommunikasjonssvikt gir politikerne 35,3 millioner kroner mindre å rutte med. Her fra torsdagens bystyremøte i Fredrikstad.

Foto: Espen Torgersen

En kommunikasjonssvikt i administrasjonen gjør at politikerne har flere titalls millioner mindre å rutte med.

– Den rammen vi har i dag er krevende fra før av. Hvor de har tenkt å legge de siste millionene nå, det er jeg spent på. Og det bekymrer meg veldig, sier hovedtillitsvalgt Rita Standal i Sykepleierforbundet i Fredrikstad kommune.

– Ikke mer å hente

Rita Standal

Hovedtillitsvalgt Rita Standal i Sykepleierforbundet mener det ikke er mer å hente i helsesektoren.

Foto: Henrik Skolt

Fra et overskudd på nesten 70 millioner kroner i fjor, til millionutgifter i år, går Fredrikstad et tungt år i møte.

Da hjelper det lite at en kommunikasjonssvikt gir politikerne 35,3 millioner kroner mindre å rutte med i helsesektoren.

Etter torsdagens budsjettbehandling i bystyret, er Rita Standal mer bekymret enn noensinne for hvor de glemte pengene skal hentes fra.

– Jeg har lenge hevdet og ytret bekymring om at tjenestene ute i hjemmesykepleien og omsorgssentrene er presset maksimalt. Det er ikke noe mer å hente der, sier hun.

Frøydis Wroldsen, som er leder av helse og velferdskomiteen i kommunen, skal behandle budsjettet for helsesektoren i januar neste år. Og det er fortsatt i det blå hvor pengene skal hentes fra.

– De 35, 5 millioner kronene som nå har kommet frem i lyset for under en uke siden, har ikke vi tatt standpunkt til hvor vi skal ta fra, sier Wroldsen.