Bekymret for barn på ankomstsenter

Ankomstsenter Østfold må legge forholdene bedre til rette for barn og barnefamilier som kommer som asylsøkere. Det mener Norsk organisasjon for asylsøkere, NOAS. I fremtiden skal asylsøkerne være opp til tre uker på ankomstsenteret i Råde for å gjøre hele asylbehandlingen mens de er på senteret. Men da må det tas mer hensyn til barna, mener NOAS. UDI, som har ansvar ankomstsenteret, sier de er enig i en del av bekymringene til NOAS og har bestemt at det skal gjøres noen endringer.

Ankomstsenter Råde
Foto: Espern Torgersen / NRK