Bekymret for at NRK-kutt svekker det lokale tilbudet

Distriktsprogramrådet i Østfold er bekymret for hva nedbemanningen i NRK vil bety for det lokale medietilbudet.

NRK Østfold

NRK Østfold skal kutte 2,7 årsverk.

Foto: Remi Drageset / NRK

Torsdag ble det kjent at distriktsdivisjonen i NRK må redusere med 40 årsverk, og 2,7 av disse kuttes i Østfold.

– Vi er selvsagt bekymret for hvilke konsekvenser det har for medietilbudet til østfoldingene, sier lederen for distriktsprogramrådet i Østfold, Håvard Wennevold Osflaten.

Håvard Wennevold Osflaten

Leder for utvalget, Håvard Wennevold Osflaten, sier at det jobber for at medietilbudet skal være best mulig.

Foto: Bjørn Ruud

Distriktsprogramrådet består av folkevalgte politikere, og har som oppgave å følge med på, og uttale seg om NRKs lokale tilbud.

– Vi har hele tiden ambisjoner om å gjøre medietilbudet bedre, og det skal vi fortsatt ha. Nettopp derfor er det viktig å ha en tett dialog med programdirektøren om hvordan vi kan ivareta det nå, innenfor de kuttene som er foreslått.

Osflaten sier at rådet i Østfold var kjent med at det ville komme en nedbemanning, men ikke hvor omfattende den ville være.

Nå blir saken et viktig tema på neste møte i mars.

– Der har jeg bedt om at distriktsredaktøren orientere oss om hvilke planer NRK Østfold har for å iverksette nedbemanningene, hvordan det er tenkt gjort i praksis og hvilke konsekvenser det kan få. Så får vi ta det derfra.