Endrer rutiner etter rot med henvisninger

– Trodde alle visste at Oslo universitetssykehus bare tok i mot henvisninger på papir, sier pasientsikkerhetssjefen.

Ullevål sykehus

Oslo universitetssykehus vil ikke ha sitt nye system for å ta i mot elektroniske henvisninger på plass før tidligst i løpet av 2012.

Foto: Holm, Morten, Morten Holm / SCANPIX

Anders Baalsrud

Leder for pasientsikkerhet ved Oslo universitetssykehus, Anders Baalsrud.

Foto: Petter Sommer / NRK

Oslo universitetssykehus endrer nå rutinene sine, etter at de mistet oversikten over 2700 pasienthenvisninger.

– Vi har gått gjennom alle de elektroniske henvisningene vi har fått og sett at vi også har papirkopier hos oss i 98 prosent av tilfellene, sier leder for pasientsikkerhet ved Oslo universitetssykehus, Anders Baalsrud.

Fastleger fra hele Østlandet har i lang tid sendt henvisninger til spesialistbehandling elektronisk, selv om Ullevål, Aker og Rikshospitalet bare kan ta mot papirhenvisninger.

– En titalls henvisninger, som vi må dobbeltsjekke bedre, står igjen. Det trenger vi et par dager på, så skal vi rapportere til Helsetilsynet når vi er ferdig med en hel gjennomgang.

Si din mening under artikkelen. Her kan du lese tidligere innlegg.

Fare for liv og helse

Sykehuset ble gjort oppmerksom på at de elektroniske henvisningene ikke hadde kommet fram til de rette klinikkene etter at en fastlege i Søndre Nordstrand oppdaget at hans paisenter ikke hadde fått timer.

– Da vi sjekket med poliklinikken fikk vi vite at de ikke hadde fått henvisningene vi sendte, sier fastlege Terje Risanger.

Han sier at om henvisninger blir borte, kan det bli svært alvorlig for pasienter med kritiske sykdommer.

Siden nyttår har legene i bydelen kunnet sende henvisninger elektronisk, men sykehuset opplyser at de også skal ha en papirkopi sendt i posten.

Nytt system

Baalsrud forklarer at de har et nytt pasientadministrativt system under innkjøring, men trodde at fastlegene var klar over at de også måtte sende papirkopi av henvisninger.

– Vi har ikke noe etablert opplegg for å ta i mot elektroniske henvisninger ved Oslo universitetssykehus så langt, sier han.

Tidligst i løpet av neste år vil sykehuset ha på plass sitt nye elektroniske system.

Flere norske sykehus har allerede systemer som kan ta imot elektroniske henvisninger.

– Vi mottar så mange forskjellige typer henvisninger fordi vi har det bredeste spesialisttilbudet i Norge. Det å etablere en slik ordning ved vårt store sykehus er en større utfordring enn ved de mindre sykehusene, sier han.

Sykehusets ansvar

Pasienter bør selv ta kontakt om de ikke får svar på en henvisning, men pasientsikkerhetssjefen vedgår at det er sykehusets ansvar å sørge for at fastlegene er klar over gjeldende rutiner.

– Det er vårt ansvar som sykehus å informere fastlegene på en slik måte at de kan håndtere dette sikkert, sier Baalsrud.

Blir du som pasient henvist til spesialistbehandling skal du få svar fra sykehuset i løpet av fire uker.

Oslo universitetssykehus forsikrer at de i fremtiden ikke vil miste oversikten over nye henvisninger.

– Dette vil ikke skje igjen. Nå går vi manuelt gjennom alle henvisninger vi får elektronisk, og tar kontakt med de legene som sender elektronisk for å sikre oss at de også sender på papir.