Beklager bombrikkebøter

Det ble klagestorm etter at Statens vegvesen ga bøter til sjåfører med gyldig bombrikke.

Bomstasjon E39 Vesterveien Kristiansand

I januar ble det påbudt med bombrikke i tunge biler, og bare i region Øst kontrollerte Statens Vegvesen hele 16 000 biler.

Foto: Statens Vegvesen

1. januar ble det påbudt med bomrikke i tyngre biler og Statens Vegesen startet kontroller i hele landet. I region Øst ble 16 000 biler kontrollert. Det ga millioner inn til statskassa.

Nesten en av tre klagde på bøtene

De som ble tatt uten gyldig bombrikke fikk 8000 kroner i bot. Det opplevde over 1200 sjåfører i region Øst under storkontrollen i januar. Men så raste det inn med klager til Statens Vegvesen - ca 360 klager bare i region Øst, bekrefter Vegvesenet.

Statens Vegvesen har ikke tall på hvor mange som har fått frafalt gebyret, men bekrefter at det er veldig mange.

Fikk bøter pga regning som ikke var forfalt

Hvorfor har dere valgt å frafalle så mange av disse bøtene?

– Det vi oppdaget da vi begynte å få inn alle disse klagene i midten av januar, var at en del av de som hadde forkuddsavtale med bomselskapene ikke kom med på listen som kontrollørene brukte ute. Det skyldtes at man hadde brukt opp forskuddet i forskuddsavtalen. Og da håndterte bomselskapene det slik at når du har brukt opp forskuddet ditt, så skal du ikke ha en rabatt. Derfor flyttes disse passeringene over til en fullprispassering, sier fagkoordinator i Statens Vegvesen, Åge Jensen..

– Dette er en praktisk og grei måte for bomselskapene å håndtere en riktig prising på. Men konsekvensen av dette var at altså at de som på akkurat det tidspunktet ikke hadde nok penger på forskuddet sitt - ikke ble med over i den lista som kontrollerørene brukte.

Men skal det skje at man får en bot for å ikke ha betalt en regning som ikke har forfalt?

– Nei, så lenge brikken er gyldig og avtalen ikke er sagt opp så er statusen at man har en gyldig brikke.

– Men dette har vi nå retta opp i og det skal ikke forekomme nå at vi får denne typen situasjoner igjen, sier Jensen.

Hengt ut som bompengejuksere

Hva vil du si til de som føler seg urettmessig uthengt som bompengejukser her?

– Det er bare å beklage at systemet ikke har fungert optimalt, samtidig vil jeg vise til at man har en klageadgang. Vi har håndtert dette slik at vi har gått gjennom disse sakene veldig nøye. Vi har utsatt oversendelese av disse sakene til Statens innkrevingssentral. Så vi mener at vi har håndtert disse klagen på en god måte. Men det er klart at det er ubehaglig å få dette gebyret når man mener å ha alt i orden.