Begrenset vannforsyning i Onsøy

Kommunen har snudd vannstrømmen, slik at sentrum av Engelsviken og områdene mot Solviken (vest for Flåtavikveien) nå har begrenset vannforsyning. Fredrikstad kommune ber husstandene begrense vannforbruket til det høyst nødvendige, slik at flest mulig har vann. Arbeidet med å reparere vannlekkasjen er i gang, men kommunen kan foreløpig ikke si mer om når alle har vannet tilbake. Vannvogn er utplassert i Skolebakken ved avkjøringen til Grundvik.