Begjærer drapssiktet 64-åring løslatt i morgen

64-åringen siktet for drapet på Sigrid Giskegjerde Schjetne begjæres løslatt i morgen. Politiet har svake beviser, mener mannens forsvarer Aase Karine Sigmond.

64-årig drapssiktet og forsvarer Anne Karine Sigmond

Forsvarer Aase Karine Sigmond mener politiets etterforskningsmateriale viser at mistanken mot den drapssiktede 64-åringen er svekket.

Foto: NRK/privat

En av de drapssiktede i Sigrid-saken

Den drapssiktede 37-åringen vil godta forlenget isolasjon.

Foto: Privat

– Politiets etterforskning bekrefter det klienten har forklart i avhør. Bevisene til politiet er svake, og slik vi ser det stemmer det ikke at mistanken er styrket, sier forsvareren til 64-åringen Aase Karine Sigmond.

Hun mener tvert imot at mistanken mot 64-åringen er svekket.

– Vi begjærer ham løslatt i morgen. Vi har gått gjennom etterforskningsmateriale til politiet og mener at mistanken er ytterligere svekket. Vi synes derfor retten bør ta standpunkt til mistanken. Politiet hevder mistanken er styrket, men i forhold til 64-åringen mener vi den er så svekket at han må løslates, sier Sigmond.

LES OGSÅ: – Mistanken mot begge er styrket

Har gjennomgått bevisene

Etter et avhør som varte i over ti timer mandag, ba Sigmond om å få overlevert etterforskningsmateriale fra politiet. I går og i dag har hun gjennomgått materialet for å se om det var grunnlag for å begjære 64-åringen løslatt.

Den siktede 64-åringen nærmer seg 40 timer med politiavhør.

Samtidig med at Sigmond går til retten for å begjære 64-åringen løslatt vil politiet be om at isolasjonen utvides til å gjelde alle de fire ukene de to drapssiktede er varetektsfengslet.

Grunnen til at politiet vil be begjære forlenget isolasjon er på grunn av stor fare for bevisforspillelse.

64-åringen har ikke godtatt utvidet isolasjon, slik den drapssiktede 37-åringen har gjort.

Ble fengslet i fire uker

De to drapssiktede ble varetektsfengslet for fire uker 6. september, to av dem med full isolasjon.

Tingretten opplyser at politiets begjæring om utvidet isolasjon vil bli gjennomført som kontorforretning, slik at 37-åringen ikke behøver å møte opp i retten.

64-åringen møter opp sammen med forsvarer Aase Karine Sigmond når påtalemyndighetens begjæring skal behandles.

64-åringens forsvarer Aase Karine Sigmond har fått tilgang til politiets etterforskningsmateriale.

SE VIDEO: Forsvarer Aase Karine Sigmond sier hennes klient fortsatt er sikker på at vil bli løslatt.