Ruster opp mot skolemassakrer

Høytalere ved alle videregående skoler i Akershus skal innstalleres for å sikre effektiv varsling dersom det oppstår skoleskyting eller andre krisesituasjoner.

Trussel mot Glemmen V.G.S

I 2009 ble Glemmen videregående skole i Fredrikstad utsatt for en bombetrussel. I ettertid har skolen fått innstallert talevarslingsanlegg. Nå får også alle videregående skoler i Akershus slike systemer.

Foto: Andersen, Thomas / SCANPIX

– I løpet av sommeren vil vi innstallere talevarslingssystemer på alle videregående skoler i Akerhus, sier fylkesrådmann Tron Bamrud.

Med et talevarslingsanlegg vil rektorene kunne gi viktige beskjeder over høytalere som skal festes på skolebyggene.

Tron Bamrud

Tron Bamrud, fylkesrådmann i Akerhus.

Foto: Privat

– Oppmerksomhet på risiko og trusler har blitt veldig mye større etter 22. juli. Vi som fylkeskommune må sørge for at vi i tilstrekkelig grad har tatt dette inn over oss, og sikrer oss så godt vi kan, sier Bamrud.

Enkelte av skolene i Akerhus har allerede et slikt system, men Bamrud mener det er viktig å få dette på plass så fort som mulig på alle skolene.

Skoler får varslingsanlegg etter bombetrussel

Samfunnsstraff for massakre-trussel

Frykter angrep

Assisterende rektor ved Vestby videregående skole, Ole-Petter Almås, er enig i at talevarslingsanlegg vil være et effektivt kommunikasjonsmiddel ved krisesituasjoner.

– Et senario man frykter er selvfølgelig at det skal komme personer utenifra inn i bygget og begynne å angripe, sier Almås.

Allerede for et par år siden begynte skolen å se på hvordan de skal varsle elevene dersom krisesituasjoner oppstår, og valget falt på talevarslingssystemet.

Får videoovervåke skoler

– Effektivt også ved brann

Anleggene skal ikke bare brukes som terrorberedskap, men også for å gi beskjeder ved brann og brannøvelser. Varslingssystemet vil blant annet kunne styre hvor elevene skal gå, og kommunisere informasjon om hvilke rømningsveier som er røykfrie.

– Det kan også brukes for å gi elevene beskjed om at de kan gå inn igjen etter en brannøvelse. sier Almås.

I 2009 ble Glemmen videregående skole i Fredrikstad evakuert etter at en av elevene ringte inn en bombetrussel. Planen med å installere varslingsanlegg ved de videregående skolene i fylket ble fremskyndet på grunn av trusselen.

Østfold Fylkeskommune har investert 10 millioner kroner i varslingsanlegg på fylkets videregående skoler.

Leter etter trusselbevis i PC-en

Høyner beredskap mot skoleskyting