Hopp til innhold

Bedre boliger til vanskeligstilte

Vanskeligstilte som trenger et sted å bo i Oslo er årets budsjettvinnere.

Byrådet foreslår å investere 630 millioner kroner til boliger for byens vanskeligstilte de neste fire årene. 320 av disse skal gå til kjøp av 100 kommunale boliger for store vanskeligstilte familier.

I tillegg er målet at mennesker med dobbeltdiagnoser og psykisk utviklingshemmede skal få et bedre botilbud.

Stort behov

Oslo kommune har gjort en kartlegging av personer med tunge rus- og psykiatriproblemer som har behov for betydelig hjelp til å mestre og beholde sin bolig.

Anniken Hauglie, byråd i Oslo

Sosialbyråd i Oslo, Anniken Hauglie (H)

Foto: Bjørn Ove Fjellandsbø

– Det er behov for flere tilpassende boliger til personer med store utfordringer i kombinasjonen rus og psykiatri. Derfor er det bra at vi får satt i gang arbeidet med å etablere tilrettelagte boliger for disse, sier sosialbyråd Anniken Hauglie (H).

Byrådet foreslår å opprette 40 boliger til denne gruppen.

– Bolig er ofte det viktigste utgangspunktet for oppfølging og behandling av personer med særskilte utfordringer innenfor rus og psykiatri, og et tilrettelagt botilbud er avgjørende for at de mest vanskeligstilte skal få et bedre liv, sier Hauglie.

Flere boliger til barnefamilier

Tilsammen er målet at rundt 250 boliger for vanskeligstilte skal etableres de neste fire årene. 100 av disse er øremerket kommunale boliger for store barnefamilier.

De sosiale boligene skal ligge i ulike borettslag over hele byen, men akkurat hvor de skal lokaliseres er ikke bestemt ennå.

– I tråd med byrådets politikk om spredning av sosiale boliger skal disse lokaliseres i ordinære borettslag. For oss er det viktig at barn kan vokse opp i trygge og gode omgivelser, sier sosialbyråden.

Kommunen har i dag flere boligsosiale virkemidler som foreksempel lån og bostøtte. Kommune boliger tildeles ofte dem som er mest boligtrengende. Barnefamilier med behov skal nå etter planen fo et bedre tilbud som er mer tilpasset deres behov.

– Vi kjenner til at mange barnefamilier har blitt boende i boliger som ikke har vært egnet for dem, enten fordi boligene ikke har vært store nok eller fordi omgivelsene i sin helhet ikke har vært egnet. Derfor er denne gruppen prioritert i dette budsjettet, avslutter Hauglie.

De tilsammen 250 boligene for vanskeligstilte har altså en kostnadsramme på 630 millioner kroner.

Les flere nyheter fra Oslo og Akershus. Følg NRK Østlandssendingen på facebook og twitter.