– Fengselsdom vil ødelegge livet mitt

DRAMMEN (NRK:) Trygdebedrageri straffes strengt, men mange tiltalte er ikke forberedt på at flere måneders fengsel kan bli dommen når saken ender i retten.

Drammen tingrett

I de groveste bedragerisakene som havner i retten blir under 3 prosent frifunnet.

Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

På tiltalebenken i Drammen tingrett sitter en kvinne i 50-årene. Hun innrømmer at hun har jukset med meldekortene til NAV, men forteller at hun fikk sjokk da det gikk opp for henne at straffen kan bli ubetinget fengsel i flere måneder.

– Jeg gikk helt i svart da jeg fikk vite dette, livet mitt blir ødelagt hvis jeg må sone for da mister jeg jobben.

Politiadvokat Hans Lyder Haare som fører saken, har hørt historien før. Han har vært i retten med slike saker mange ganger hittil i 2016 og flere saker venter. De siste årene er stadig flere tatt for trygdebedrageri, både i Buskerud og på landsbasis.

Politiadvokat Hans Lyder Haare

Politiadvokat Hans Lyder Haare.

Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

– Det er dessverre mange som ikke har oppfattet at trygdebedrageri er et alvorlig straffbart forhold. Høyesterett har slått fast at bedrageri for 90.000 kroner eller mer, straffes med ubetinget fengsel.

Ber om samfunnsstraff

Kvinnen har innrømmet å ha bedratt NAV for 448.933. Hun fortsatte å ta imot arbeidsavklaringspenger hun ikke hadde krav på da hun fikk seg jobb. Forsvarer Andrea Wisløff ønsker ikke å kommentere saken, men ber om samfunnsstraff.

Politiadvokaten ber om ubetinget fengsel i fem måneder

– I denne saken gjelder det et stort beløp så vil straffen ligge på 6 til 7 måneder ubetinget fengsel.

– Er det mange som synes det er for strengt og anker?

– Ja, men få får medhold. Slike saker er prøvd så mange ganger at hverken bevisbedømmelsen eller straffeutmålingen blir interessant for lagmannsretten.

NAV forfølger selv mange av sakene ved at den som har fått for mye utbetalt i dagpenger eller andre ytelser må betale tilbake med høye renter. Men de groveste sakene meldes til politiet og havner i retten

Økt risiko for å bli tatt

Sakene som politiet fører for retten nå er basert på anmeldelser fra NAV fra i fjor og årene før. Aldri før er det anmeldt så mye trygdesvindel, nærmere 1500 personer på landsbasis svindlet NAV for over 300 millioner kroner i 2015. Sjansene for å bli oppdaget er mye større enn før sier avdelingsdirektør Pål Opsahl i NAV Kontroll Sør.

Pål Opsahl avdelingsdirektør i Nav Kontroll Sør

Pål Opsahl avdelingsdirektør i Nav Kontroll Sør.

Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

– Vi er mye mer målrettet nå, har mer effektive kontroller og et langt tettere samarbeid med andre offentlige etater som politiet, skatteetaten og arbeidstilsynet.

Men selv om risikoen for å bli tatt er høy, så kan det være store mørketall. Proba samfunnsanalyse har tidligere anslått på oppdrag fra tidligere Arbeidsdepartementet, at nivået på trygdebedrageri kan være på opptil 5 prosent av det NAV utbetaler, nærmere 8 milliarder kroner i året.

– Kan ta tid å avsløre

Den tiltalte kvinnen i Drammen tingrett hadde unnlatt å føre timer på meldekortet etter å ha fått jobb, men først etter mer enn halvannet år oppdaget NAV bedrageriet.

Elektronisk meldekort til NAV

Alle som mottar dagpenger og arbeidsavklaringspenger skal rapporter til NAV via elektroniske meldekort.

Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

– Mange av disse sakene er vanskelige å oppdage. Ytelser fra NAV er basert på tillit og informasjon fra brukeren. Dersom brukeren holder tilbake informasjon kan det ta tid å avsløre, sier Opsahl. Som presiserer at det likevel er en høy risiko for før eller siden å bli oppdaget.

Oppklaringsprosenten av grove trygdebedragerisaker er generelt høy ifølge NAV og henleggelsen av slike saker hos politiet er redusert fra nesten 24 prosent i 2011 til 15 prosent i 2015. For de groveste bedragerisakene som havner i retten blir under 3 prosent frifunnet.

Les også: Svindler Nav for millioner med ferieturer til utlandet

NAV i Drammen

Hos NAV i Drammen får alle som lurer på hvordan de skal fylle ut meldekort hjelp.

Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK