Ja til nye togspor ut av Oslo - åtte verneverdige hus må rives

Byrådspartiene, Rødt og Venstre gir Bane Nor grønt lys for utbygging på Vålerenga i Oslo. Som plaster på såret vil de prøve å sette opp husene et annet sted.

Hylla i Enebakkveien med aksjonister

TAPTE: Lokale aksjonister tapte kampen om å bevare husene på Hylla der de står. Fra venstre nabo og lokalpolitiker for Høyre, Tjeran Vinje, beboer Mirjam Abrahamsen, leder Hege Høsøien i Vålerenga Vel og beboer Gjermund Granlund.

Foto: Anders Fehn / NRK

Rett før dagens møte i Oslo bystyre startet klokka 15, ble de fem partiene enige. Ap, MDG, SV, Venstre og Rødt sikrer flertall for Bane Nors planer.

De innebærer at det bygges nye spor mellom Vålerenga og Kværnerdalen. De verneverdige husene på den såkalte Hylla blir revet.

Bane Nor har presset på for å få et vedtak i dag. Hvis ikke har de truet med å utsette et nytt rutetilbud med flere togavganger i flere år.

Skuffelse på Vålerenga

– Vi er veldig skuffet, sier leder Hege Høsøien i Vålerenga Vel.

De ønsket at saken ble sendt tilbake til byrådet for nye utredninger, blant annet av ulike former for lokk.

Hege Høsøien, Vålerenga Vel

SKUFFET: Leder Hege Høsøien i Vålerenga Vel.

Foto: Anders Fehn / NRK

I stedet har de fem partiene blitt enige om en såkalt mulighetsstudie av et lokk over de nordligste sporene.

– Det kan skjerme Vålerenga for støy og kanskje også utvide Vålerengaparken, sier Håkon Riekeles (V).

Vil ta vare på husene

Partiene har strammet inn kravene til støy. Og de vil prøve å finne et sted der de åtte verneverdige husene kan bli satt opp på nytt. Det skal helst skje som boliger.

Bane Nor ville sette opp halvparten, men på et sted der det ikke var mulig å bo.

– Det har vært viktig for oss i Venstre. Vi er redd for at verneverdige hus i en støyutsatt park uten noen tydelig funksjon blir utrivelige, nedtagget og ikke tatt vare på slik de bør, sier Haakon Riekeles.

Hylla, Enebakkveien, Vålerenga

OPP ET ANNET STED: De verveverdige husene skal opp igjen et annet sted hvis alt går som det skal.

Foto: Anders Fehn / NRK

Avventende

Det er ikke godt nok, mener Hege Høsøien i Vålerenga Vel.

– Et miljø i en kontekst, som er en viktig del av vår historie, forsvinner for alltid. Forslaget bør sendes tilbake, mener vi.

Hun er likevel glad for at flertallet prøver å få til noe.

– Spørsmålet er hva denne avtalen egentlig er verdt. Intensjonen er god, men vil det la seg gjennomføre? Vi er avventende, sier hun.

– Må stole på Bane Nor

Haakon Riekeles innrømmer at en mulighetsstudie er ganske uforpliktende. Han mener likevel at det er det beste de kunne oppnå.

– Vi må stole på det Bane Nor sier om at denne saken haster og må vedtas nå. Dette er et jernbanetiltak som har enorm betydning for hele Østlandet, sier Venstre-politikeren.

Ifølge Bane Nor skyldes hastverket at de nye skinnene må være på plass til påske i 2025. Da starter nemlig utskiftingen av signalanlegget i området. De to tingene kan ikke gjøres samtidig.

Signalanlegget på og rundt Oslo S er fra 1978 og skal være byttet ut i desember 2026. Om Bane Nor tåler en forsinkelse her har de ikke utredet.

– Utidig tidspress

– Vi behøver ikke å akseptere det utidige tidspresset til Bane Nor i denne saken, sa lederen for byutviklingsutvalget, Hermann Kopp (H) i debatten.

En rekke talere kritiserte både Bane Nor og Oslo kommunes plan- og bygningsetat for behandlingen av lokalmiljøet og håndteringen av saken.

Høyre, Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger, Senterpartiet, KrF, Danny Chaudhry (Uavh.) og Rødt-utbryter Siavash Mobasheri stemte imot planene.

De ville sende saken tilbake til byrådet for nye utredninger, men ble nedstemt.

Brynsbakken oversiktsbilde med Hylla til Venstre

FLASKEHALS: Når det kommer to nye spor her, vil det kunne kjøres flere tog.

Foto: Anders Fehn / NRK