Bastøferga minutt for minutt

Er ikke Hurtigruten nok for deg? Blir den nordnorske naturen for vill? Vil du slippe midnattsol i øynene og mannskor på kaia? NRK.no gir deg Bastøferga. Fra Moss til Horten. Minutt for minutt.

Video 6d335812-bddb-4a0c-be9c-c222f0dc9672.jpg

Fergesambandet Moss–Horten, kjent som Bastøferga og Bastøfosen, er et gammelt fergesamband mellom byene Moss i Østfold og Horten i Vestfold.

Fergeforbindelsen over ytre delen av Oslofjorden har en lang historie. I visitasbøker fra biskop Jens Nilssøn fra 1582 er det nevnt at det var vanlig å reise over fjorden her, Tronvik på Jeløya var da fergestedet på østsiden av fjorden.

I et brev av 1712 beordrer kong Frederik IV lensmannen i Borre å bygge en større ferge; den skulle kunne ta 16 hester og 50 mann. Ved fergeprivilegiet av 1752 ble det pålagt å holde ferge med plass for 6 hester med deres ryttere og i tillegg båtmenn.

I 1784 gis det bestemmelser om fergetakstene, fergemannen skulle ha 40 skilling for å ro en båt for 12 personer over fjorden, vintertakst var 60 skilling.

I 2009 fraktet Bastø Fosen, som i dag trafikkerer sambandet, over 1,5 millioner kjøretøy og nesten 3 millioner passasjerer.

(Kilde: Wikipedia)