Barnevernsvakta jobber i par

- Vet aldri hva som møter oss på akutte oppdrag, sier barnevernsansatte. Nå har de fått mer penger for en sikrere arbeidsplass.

Økte ressurser til barnevern i flere kommuner gir både sikrere ansatte og bedre arbeid.

Det mener barnevernsansatte i Moss.

Bakvaktstjeneste

I desember foreslo rådmannen i kommunen å bevilge 200.000 kroner for å sikre ansatte i barnevernstjenesten bedre, og nå er arbeidet i gang.

Det setter barnevernsansatt Elisabeth Hammer i Moss pris på.

- Vi vet aldri hva som venter oss når vi drar på akutte oppdrag. Vi får en situasjonsbeskrivelse på telefon, og så må vi selv vurdere om vi må innhente hjelp fra politiet, sier hun til NRK.

Barnevernansatte Moss Elisabeth Hammer (t.v.) og Mette Nordhus

Elisabeth Hammer (t.v.) og Mette Nordhus gleder seg over at barnevernsvakta i Våler, Moss, Rygge og Råde føler seg tryggere på jobb. - Vi vet aldri hva som venter oss når vi drar på akutte oppdrag, sier Hammer.

Foto: Rune Fredriksen / NRK

I tillegg til Moss har også Rygge, Råde og Våler lagt til rette for at barnevernet ikke lenger må rykke ut på akutte oppdrag alene.

De økte ressursene betyr at det sitter en bakvakt klar til å yte assistanse til den som skal dra ut på oppdrag.

- Utrygge når de drar på hjemmebesøk

Forvaltningssjefen for kultur og oppvekst i Moss, Mette Nordhus, sier det egentlig burde ha vært slik for lenge siden:

- I utgangspunktet burde det ha vært slik bestandig for vi kommer ofte opp i situasjoner. Vi har et veldig godt samarbeid med politiet, men det er ikke alltid at de har ressruser til å være med ut, sier hun.

Men hun avviser at det har vært alvorlige hendelser som har ført til tiltaket i Moss, Våler, Råde og Rygge kommuner.

- Jeg tror tiltaket er ment som å være føre var, men de barnevernansatte har hele tiden følt en usikkerhet ved å dra på hjemmebesøk, forklarer Mette Nordhus, forvaltningssjefen for kultur og oppvekst i Moss.

Bedre kvalitet på arbeidet

Elisabeth Hammer har jobbet i barnevernvakta i Moss i åtte år. Hun mener at det å være to, ikke bare gir bedre sikkerhet, men også mulighet til å gjøre en bedre jobb.

- Det fører til økt rettssikkerhet for klientene når vi er to om vurderingene. Det fører også til økt sikkerhet i forhold til de ansatte, sier Hammer.