Svikt i barnevernet: – Dette gjør meg kjempesint

Barnevernsinstitusjoner i Oslo og Viken kontrolleres for sjelden. Ofte gjennomføres kontrollene når barna er på skolen.

Vilde Adolfsen

FORBANNET: Vilde Adolfsen som representerer barnevernsbarna synes det er for dårlig at staten ikke følger opp de unge på institusjonene bedre.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Dette er jo forferdelig, sier Vilde Adolfsen og blar i en fersk rapport fra Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Hun er leder av Landsforeningen for barnevernsbarn og er selv tidligere barnevernsbarn.

I rapporten går det fram at det i fjor ble gjennomført 183 tilsyn med barnevernsinstitusjonene i Oslo og Viken. Men det skulle vært gjennomført 363, altså dobbelt så mange.

– Barn på institusjon trenger å få en tilsynsfører på besøk som kan sjekke om de har det bra eller ikke, sier hun.

Vilde Adolfsen

De som skal sjekke barnevernsinstitusjonene kommer for sjelden, konstaterer lederen i Landsforeningen for barnevernsbarn Vilde Adolfsen.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Det kan være at ansatte ikke følger opp barn og unge på en bra nok måte. At barna driver med rus og kriminalitet uten at de ansatte klarer å følge det opp. Men det kan også være at barna ikke har det bra. At de ikke har det trygt eller at de voksne ikke ser dem som de individene de er. Dette gjør meg kjempesint, sier Adolfsen.

Mange enheter å kontrollere

Også fylkesmannen erkjenner åpent i rapporten at mangelen på tilsyn fra deres side truer rettssikkerheten til noen av barna.

Bente Rygg

Bente Rygg beklager at de ikke rekker å kontrollere alle barnevernsinstitusjonene som de nå har ansvaret for i Oslo og Viken.

Foto: Henriette Mordt / NRK

– Det kan være enkelte situasjoner og samtaler med barn og unge som vi ikke får med oss i og med at det blir for sjelden mellom hvert besøk. Det sier Bente Rygg som er avdelingsdirektør hos Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Rygg peker på mangel på ansatte som en del av forklaringen.

Etter at Fylkesmannen i Oslo og Akershus i fjor ble slått sammen med embetene i Østfold og Buskerud har de ansatte fått svært mange institusjoner å følge opp.

– Det er i år 155 barnevernsenheter som skal ha til sammen 380 besøk. Det skal holde hardt med de ressursene vi har, mener hun.

I fjor slet de også med flere ubesatte stillinger, omorganisering og flytteprosess på toppen.

Mangel på samtale

Reglene sier at tilsynene skal foregå når barna er til stede på institusjonen. Fylkesmannen skal også ta kontakt med hver enkelt beboer og spørre hvordan hun eller han har det. Men i praskis er besøkene ofte på dagtid når barna er på skolen.

– Tilsynsbesøk på sen ettermiddag og kveld har vi kun fått til noen få ganger i løpet av 2019. Slik vi er organisert er dette vanskelig å få til, sier Rygg.

– Da måtte vi innføre skiftarbeid med mye ettermiddag- og kveldsjobbing, eller bruk av overtid. Det er også et økonomisk spørsmål, sier hun.

Av rapporten går det fram at bare to tredeler av barna fikk et reelt tilbud om samtale med noen fra fylkesmannen. Og at dette delvis skyldtes at barna ikke var til stede under tilsynet, men på skole eller annet tilbud.

– Dobbelt svik

Stortingsrepresentant Tuva Moflag (Ap) reagerer kraftig og kaller det et dobbelt svik mot barnevernsbarna.

Stortingsrepresentant Tuva Moflag (Ap)

Stortingsrepresentant Tuva Moflag (Ap) vil ta tilsynssvikten i barnevernet opp med Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Foto: Victoria Wilden / NRK

– Først får ikke barnevernet de ressursene som trengs for å gjøre en god jobb og i neste omgang er det ikke nok tilsyn av fylkesmannen.

Disse tilsynene gjøres også på tidspunkter hvor barna ikke er hjemme, noe som gjør det enda verre, sier Moflag nå vil ta saken opp med Barne- og familieministeren.

– Vi kan ikke sette systemet foran barna. Da må tilsynet utføres på tidspunkter hvor barna får gitt sine innspill til tilsynsmyndighetene, slår hun fast.

Vilde Adolfsen er helt enig.

– Dette må bare fikses, sier hun.

Vilde Adolfsen

De som utfører tilsyn må komme til institusjonene når barna er til stede, krever leder for Landsforeningen for barnevernsbarn, Vilde Adolfsen.

Foto: Anders Fehn