Hopp til innhold

– Ungdom kan ta skade av å bo her

Fylkesmannen mener Motivasjonskollektivet på Eidsvoll har fått sjanse på sjanse, og vil stenge korttidsavdelingen på den omstridte barnevernsinstitusjonen.

Motivasjonskollektivet i Edsvoll

Du husker kanskje Brennpunkt-dokumentaren 'Med tvang skal vondt fordrives' som ble sendt på NRK i mars. Da sto tidligere beboere frem og fortalte om vonde opplevelser under opphold i Motivasjonskollektivet.

Foto: Mads Nygård / NRK

Barnevernsinstitusjonen skal hjelpe ungdom med rus- og adferdsproblemer og har fått kritikk i flere år for bruk av tvang og isolat.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus sendte mandag ut varsel om at korttidsavdelingen ved barnevernsinstitusjonen Motivasjonskollektivet kan bli stengt fordi institusjonen drives på en sånn måte at ungdommene kan bli skadet.

– Vi har vært på et nytt og uanmeldt tilsyn, og i de samtalene vi hadde, særlig med beboerne, ser vi at det institusjonen har rettet opp før, har falt tilbake til den gamle måten å gjøre det på. Da er vi nødt til å melde at dette kan vi ikke akseptere, sier Valgerd Svarstad Haugland, fylkesmann i Oslo og Akershus.

– Blir latterliggjort og ledd av

Valgerd Svarstad Haugland

Valgerd Svarstad Haugland, fylkesmann.

Foto: Mads Nygård
Bjørn Skotaam

Bjørn Skotaam, daglig leder.

Foto: Snorre Tønset / NRK
Veronika Løveng Hansen, Nestleder i LFB

Veronika Løveng-Hansen, styreleder Landsforeningen for barnevernsbarn.

Foto: Landsforeningen for barnevernsbarn

Ungdommer som har bodd på avdelingen har tidligere blant annet reagert på hvor lite som skulle til for å bli stengt inne på skjermet enhet, eller "slusa", som den ble kalt. Stikk i strid med hva loven tillater, mener Valgerd Svarstad Haugland at slusa brukes til å straffe ungdommene.

– Som en straff, eller som en trussel. Hvis du ikke gjør sånn og sånn, så kommer du på skjermet avdeling. Dette er ikke rett måte å gjøre det på, sier Valgerd Svarstad Haugland.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus er også bekymret for hvordan ungdommene snakkes til av de voksne på institusjonen.

– Når ungdommene blir møtt med kommentarer som «Din drittunge» og der de også blir latterliggjort eller ledd av, så er jo det ting som vi ikke kan akseptere, sier Valgerd Svarstad Haugland.

Daglig leder ved Motivasjonskollektivet, Bjørn Skotaam, har av NRK blitt forelagt påstandene fra fylkesmannen, og kjenner seg overhodet ikke igjen i beskrivelsene.

Overfor NRK avviser han at de ansatte snakker til ungdommene på den måten som fylkesmannen forteller om, og han benekter at det er en praksis med bruk av isolasjon som straff.

Skotaam vil ikke komme med flere kommentarer før etter et styremøte tirsdag.

– Har fått sjanse på sjanse

Fylkesmannen fulgte opp institusjonen særlig tett etter at ungdommeer fortalte om tvangsbruk høsten 2012. Motivasjonskollektivet fikk pålegg om å rette på flere forhold. Ungdommer bosatt på institusjonen bekreftet etter hvert en god utvikling, og i september 2013 vurderte Fylkesmannen forholdene som tilfredsstillende, og pålegget fra 2012 ble opphevet.

Men i juni 2014 gjennomførte altså Fylkesmannen et nytt og uanmeldt tilsynsbesøk som viste svikt på flere av de samme områdene som utløste pålegget høsten 2012. Det viste seg også at tiltakene som ble iverksatt ikke har gitt nødvendige og varige endringer på avdelingen.

Ved dette siste tilsynsbesøket beskriver ungdommene personalet som omsorgsfulle, men mener reglene som praktiseres er rigide og uforståelige.

Formelt sett har barnevernsinstitisjonen mulighet til å rette feilene innen 1. oktober og dermed unngå stenging, men det kan også hende at begeret har rent over for siste gang.

– Nå har vi gitt dem sjanse på sjanse. De har vist en positiv utvikling, men har nå gått tilbake igjen til gamle synder, hvis jeg skal kalle det det. Og da har vi gått til et så drastisk steg. Vi gjør det ikke med lett hjerte, for dette er ungdommer som trenger hjelp, og det er ikke flust av plasser for dem. Men vi kan heller ikke tillate at de skal være på en institusjon som ikke følger reglene våre for hvordan ungdommene der skal behandles, sier Valgerd Svarstad Haugland.

– Bra at Fylkesmannen følger opp

Veronika Løveng-Hansen er leder for Landsforeningen for barnevernsbarn, og hun mener bruken av tvang er mer utbredt enn vi tror. Hun anmeldte selv Motivasjonskollektivet i vår, på vegne av tidligere ansatte og beboere.

– Det er bra at Fylkesmannen følger opp sine egne pålegg. Det bør være en grense på hvor mange pålegg som blir gitt før det får noen form for konsekvenser, sier Veronika Løveng-Hansen.

I mars i år fortalte flere ungdommer om oppholdet på Motivasjonskollektivet, i Brennpunkt dokumentaren «Med tvang skal vondt fordrives».

I dokumentaren spør Silje Mack (22) hvordan loven kan tillate at man holder barn på isolat i tre døgn når det ikke er lov med alvorlig kriminelle i fengselssystemet. På Motivasjonskollektivet ble Silje Mack satt på isolat, og dermed mistet hun både skolegang og søsterens bryllup.

– Da var jeg veldig langt nede. Skolegangen kunne jeg alltids ta igjen senere. Men at jeg ikke fikk vært med i bryllupet til søsteren min, var veldig vondt. Akkurat dét skjer bare én gang i livet, sier Silje.

På en barneverninstitusjon i Akershus skal ungdommer med rus- eller adferdsproblemer få hjelp og behandling. Men til NRK Brennpunkt forteller tidligere beboere om et opphold som gjorde mer skade enn nytte, med utstrakt bruk av tvang, isolat og militær disiplin. De som bodde der på 90-tallet har fått erstatning for lignende opplevelser. En rekke tilsynsrapporter bekrefter at tvangsbruken fortsetter, uten at tilsynsmyndighetene griper inn.

Se Brennpunkt-dokumentaren «Med tvang skal vondt fordrives», der du møter ungdom som har bodd ved Motivasjonskollektivet.