- Barnevernsbarn blir sosialklienter

Barnevernet prioriterer ikke de som nærmer seg 18 år.

Ungdom

Illustrasjonsfoto.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

En tilsynsrapport fra Fylkesmannen i Buskerud viser at Nedre Eiker kommune tar for lite ansvar for barnevernsbarn når de blir 18 år.

- Hadde Sosial- og barnevernstjenesten samarbeidet bedre, ville trolig færre barn bli sosialklienter når de passerer 18 år, mener Ole Bals, seniorrådgiver hos Fylkesmannen.

- Kunne vært unngått

Også i Lier kommune samarbeides det for dårlig viser en tilsynsrapport der.

- Mange av dem blir sosialklienter. Det kunne ha vært unngått hvis barnevernet hadde kommet inn isteden for, og gitt en annen type hjelp enn det sosialtjenesten kan gi, sier Bals.

Han tror barnevernet i enkelte tilfeller et bedre tilbud enn sosialtjenesten. Men barnevernet prioriterer ikke ungdom som nærmer seg 18, selv om de har mulighet til å følge ungdom frem til de er 23 år.

- Det er mange som blir gående for lang tid på sosial hjelp, og kommer i en vanskelig situasjon. De får ikke kommet i gang med livet sitt, sier Bals.

Må ta ansvar selv

Også i Drammen gjelder mye av det samme. Torbjørn Pettersen har jobbet i politiet i 36 år, og jobber nå som rådgiver for Kirkens bymisjon. Han snakker mye med ungdom som faller utenfor.

- Når man nærmer seg 17-18 år, er det nok ikke like sterke tiltak som blir satt inn. Barnevernet har kjempemye å gjøre, og jeg skjønner jo at de prioriterer de som er yngre, sier han.

Slik det er nå, må barnevernsbarn begynne å ta ansvar selv når de nærmer seg 18 år.

- Når de er 18 år, blir det et annet system, da må de være mye mer villig til å oppsøke hjelp selv, sier Pettersen.