Barnevern granskes etter varsel fra ansatte

Ansatte hevder at barnevernet i Fredrikstad henlegger saker som burde vært undersøkt.

Illustrasjonsbilde
Foto: Scanpix

Fellesorganisasjonen for barnevernansatte skrev i fjor en bekymringsmelding. Nå skal barnevernet i Fredrikstad kommune granskes av Fylkesmannen i Østfold.

Faglige vurderinger

Fylkeslege Elisabeth Lilleborge Markhus sier at de først og fremst ønsker å se hvilke tiltak kommunen har satt i verk med hensyn til behandling av meldinger og undersøkelser.

- Vi ønsker å se om saker blir behandlet på en faglig forsvarlig måte. Vi vil også se på det organisatoriske, i tillegg til saksbehandlingen og de faglige vurderingene som er gjort, sier hun.

De barnevernansatte skal ved årsskiftet ha uttrykt bekymring for at saker som burde vært undersøkt nærmere, ble henlagt. Etter å ha vært i kontakt med Fylkesmannen, forfattet Fellesorganisasjonen for barnevernansatte et brev og sendte inn kontrollskjemaer.

Ledelsen i barnevernet skal ha vært i dialog med fylkesmannen i Østfold etter at brevet kom fra FO Østfold.

Ansatte varslet

Nå venter formøte, intervjuer og gjennomgang av dokumenter og saker.

Ifølge Elisabeth Lilleborge Markhus er det ikke uvanlig at ansatte selv sier fra om ting de er bekymret for på arbeidsplassen.

- Vi ser at det skjer. Det er ikke første gang. Både  kommunen og sykehuset har tidligere meldt fra. 

Nå lover hun en rask saksbehandling. Formøtet vil bli holdt allerede neste uke, mens intervjurunden starter i september.

- Tilsynsrapporten vil bli klar kort tid senere, avslutter hun.