Barnevern bruker for lang tid

Barnevernet i Askim bruker for lang tid på å sjekke bekymringsmeldinger. Det er avdekket i et tilsyn Fylkesmannen har gjort, melder Smaalenenes Avis. I første halvår i år ble bare halvparten av bekymringsmeldingene sjekket innen fristen på en uke. Barnevernsleder Per-Helge Rise i Askim sier til avisen at de tar dette meget alvorlig. Han sier at det er trist at de ikke klarer å sjekke sakene fort nok.