Barnepsykiater dømt for oppbevaring av 200.000 overgrepsbilder

En barne- og ungdomspsykiater er i lagmannsretten dømt til ett år og åtte måneders fengsel for oppbevaring og deling av store mengder overgrepsbilder av barn. Det er to måneder mindre enn i tingretten.

Borgarting

LAGMANNSRETTEN: Mannen ønsket samfunnsstraff eller betinget fengsel, fordi han er eneforsørger for to mindreårige barn. Derfor anket han dommen fra tingretten på et år og ti måneder til lagmannsretten.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Mannen i 50-årene har i mange år vært sakkyndig i barnevernssaker og i foreldretvister.

Psykiateren ble pågrepet i januar i fjor.

På det tidspunktet skal han ha oppbevart rundt 200.000 overgrepsbilder og over 12.000 videoer som viser seksuelle overgrep mot barn, eller som seksualiserer barn.

Retten mener innholdet i materialet er svært grovt.

Eneforsørger for to barn

Mannen erkjenner straffskyld, men i Borgarting lagmannsrett ba han om å slippe å sitte i fengsel i mer enn to måneder, av hensyn til sine to mindreårige barn som han er eneforsørger for.

– Han anket saken fordi han ønsket samfunnsstraff eller at deler av dommen ble gjort betinget, sier politiadvokat Heidi Strand til NRK.

Dette fikk han ikke medhold i.

Han fikk derimot kortet ned fengselsstraffen fra Oslo tingrett med to måneder, fordi han har kommet med en uforbeholden tilståelse. Han har også bidratt til at politiet fant overgrepsmaterialet han hadde.

– Lagmannsretten har vektlagt siktedes tilståelse noe mer enn hva tingretten og påtalemyndigheten mente det var grunnlag for, sier Strand.

Det er tidligere fattet vedtak i Fylkesnemda om at mannen fortsatt skulle ha eneansvar for barna.

Ifølge Svein Holden har det vært gjort en rekke undersøkelser, blant annet av Barnevernet, for å sjekke om domfelte har forgrepet seg på egne barn.

– Man er nokså samstemte i konklusjonen om at det ikke foreligger noe grunnlag for en slik anklage, sier Holden.

Nå skal han og domfelte skal bruke de nærmeste dagene på å vurdere om det er grunnlag for å anke til Høyesterett.

Advokat Svein Holden

Mannen forsvarer, advokat Svein Holden, skal bruke de neste dagene til å snakke med sin klient. De vil vurdere å anke saken til Høyesterett.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Unge gutter i 12–15 års alderen

Ifølge dommen har mannen i perioden fra 1997 til januar 2017, planmessig og jevnlig oppbevart et betydelig overgrepsmateriale.

Fra januar 2015 til 2017 skal mannen også ha lastet ned og delt overgrepsmateriale et betydelig antall ganger.

Oppsummert mener retten at mannen i en periode på ca. 20 år har oppbevart og gjort seg kjent med et betydelig materiale som til dels viser grove seksuelle overgrep mot barn, helt ned til spedbarnsalderen.

Hovedtyngden gjelder gutter i aldersgruppen 12 til 15 år.

Lagmannsretten mener at mannens yrke som barne- og ungdomspsykiater er skjerpende for straffen.

Særlig fordi mannen har begått handlingene til tross for at han har særdeles god innsikt i hva slags skader dette kan påføre barn.