Barnehuset i Oslo mangler leger

Så langt i år har 700 barn blitt avhørt ved barnehuset, men bare 100 av dem har fått den medisinske undersøkelsen de har krav på.

Lederen for Barnehuset Oslo Astrid Johanne Pettersen

BURDE UNDERSØKT ALLE: – Alle barna som kommer til oss skulle vært medisinsk undersøkt, sier leder Astrid Johanne Pettersen ved Statens Barnehus i Oslo.

Foto: Olsen, Linn Cathrin / NTB scanpix

Tilbudet ved alle landets barnehus skal innebære dommeravhør, medisinske undersøkelser, i tillegg til oppfølging og behandling.

Men mangel på leger fører til at barnehuset bare har mulighet til å gjøre medisinske undersøkelser to halve arbeidsdager i uka, skriver Dagsavisen.

– Alle barna som kommer til oss skulle vært medisinsk undersøkt. Ikke minst fordi vi erfarer at undersøkelsene ofte avdekker mer enn vold og overgrep. Det kan være generell omsorgssvikt eller udiagnostisert sykdom, som for eksempel diabetes eller spiseforstyrrelser, sier leder Astrid Johanne Pettersen ved Statens Barnehus i Oslo.

Få leger har kompetanse

Anne Lindboe, barneombudet

FLERE TRENGER OPPLÆRING: Barneombud Anne Lindboe mener flere leger trenger kompetanse for å kunne gjennonføre undersøkelser av barn som har vært utsatt for vold og overgrep.

Foto: Marius Hauge/Barneombudet

– Jeg er selv barnelege, og vet hvor viktige disse undersøkelsen er for å sikre barns rettssikkerhet i vold og overgrepssaker. Det er svært alvorlig at så få blir undersøkt, sier barneombud Anne Lindboe til NRK.

Lindboe skulle helst sett at det var egne volds – og overgrepsmottak for barn tilknyttet sykehusenes barneavdelinger. I mellomtiden bør flere leger ifølge barneombudet få opplæring i hvordan undersøkelsene skal gjøres.

– Flere leger må trenes opp til å bli gode på å gjennomføre volds- og overgrepsundersøkelser av barn. Disse igjen må bistå barnehusene og politiet.

Antallet anmeldelser har hatt en eksplosiv økning. I 2006 ble det anmeldt 81 saker med vold mot barn. Allerede året etter var tallet mer enn doblet, og i 2010 var antallet mer enn tidoblet i forhold til antall anmeldelser bare fire år før.

Fra 2010 til 2013 gikk antallet anmeldelser fra 955 til 1 791. Det antallet ligger man til å komme opp i også i år.

– Og tallene kommer til å fortsette å. Derfor er det viktig at flere raskt lærer seg å gjennomføre medisinske undersøkelser av barn for å avdekke vold og overgrep, sier Lindboe.