Hopp til innhold

Barnehager måtte stenge dørene

100 barn i Oslo har fra fredag ingen barnehage å gå til. Årsaken er at eierselskapet Konglungen AS gikk konkurs. Viser at konkurranseutsetting av barnehager er en dårlig idé, mener Arbeiderpartiet.

Barnehage

Stomperud barnehage og Opplandsgate barnehage står tomme fra fredag, etter at selskapet som driver dem er gått konkurs. Illustrasjonsfoto.

Foto: Roald, Berit / SCANPIX

Fredag må to barnehager i Oslo, med i alt 100 barn, stenge dørene.

Årsaken er at eierselskapet Konglungen AS gikk konkurs, skriver Dagens Næringsliv.

Selskapet tok over stor gjeld fra tidligere eier, et bedrageritiltalt ektepar fra Asker, og kommunale regler gjør at de ville mistet konsesjonen hvis de startet på nytt.

Konkursen betyr kroken på døra for Stomperud barnehage og Opplandsgate barnehage i Oslo, som ble drevet av selskapet.

– Beklagelig situasjon

Daglig leder i Konglungen AS, Helen Anita Løhren, sier barna til uken ikke har noen plass før nye eiere er på plass.

– Det er en beklagelig situasjon, men vi har gjort alt som har stått i vår makt, for å redde denne bedriften. Det gikk dessverre ikke.

Løhren har vært daglig leder siden februar. Torsdag denne uken begjærte de nye eierne selskapet konkurs.

1,3 millioner i gjeld

– Dette har også med kommunen og byråkratiet å gjøre. Når man mister inntekter har man heller ikke råd til å fortsette drift, sier Løhren.

Flere forhold gjorde at det var umulig å drifte videre.

I tillegg til kommunens skjerpede krav til pedagogisk kompetanse som førte til inntaksstopp tidligere i år, ble også eierne møtt med nye krav og regninger etter de tidligere eierne, fra blant annet skattefogden i Asker og Bærum.

Byfogdens kjennelse viser at selskapets samlede gjeld er på 1,3 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv.

Dekket private kostnader

Det bedrageritiltalte ekteparet skal ifølge tiltalen ha overfakturert husleie og brukt nesten ti millioner av selskapenes penger til å dekke private kostnader.

Ekteparet ble i juni tiltalt for grov utroskap og grovt bedrageri av Økokrim. De mener ekteparet har svindlet fire barnehager for 9,5 millioner kroner gjennom selskapet.

Frykter flere slike saker framover

Andreas Halse, AP

Medlem av Utdanningskomiteen, Andreas Halse (Ap)

Foto: Benny Ottosson

– Når alle de borgelige partiene er enige om at de vil konkurranseutsette kommunale barnehager framover, så betyr jo det at vi risikerer flere slike saker framover, sier medlem av utdanningskomiteen Andreas Halse fra Arbeiderpartiet

– Vi gamler litt med barnehageplassene til ganske mange barn i Oslo.

Halse sammenlikner saken med Adeccosaken der kommunen tok over to kommersielle sykehjem.

– At vi stiller oss i samme posisjon for barnehagene, det ville være en ganske dårlig idé, sier Halse.