Hopp til innhold

Barnehager må ta penger fra eldre

Barnehagene i bydel Grünerløkka har skåret inn til beinet. Bydelsdirektøren varsler nå at hun må ta penger fra de eldre for å sørge for en lovlig og forsvarlig barnehagedrift.

Leker

Oslos bydeler må spare 170 millioner kroner. De fleste varsler kutt i tjenestetilbudet.

Foto: Eskil Mehren / NRK

Heidi Larssen

Heidi Larssen.

Foto: Dragan Cubrilo / NRK
Libe Rieber-Mohn

Libe Rieber-Mohn.

Foto: Espen Sturlason

Oslos 15 bydeler må spare 170 millioner kroner, og de aller fleste varsler kutt i tjenestetilbudet i sine analyser til politikerne på rådhuset. Klarest tale er det fra Grünerløkka bydel, som slår alarm på vegne av barnehagene.

– Også i år får bydelene rammekutt. Det har gjort at vi har skåret inn til beinet på barnehagene. Vi klarer oss i år, men vi klarer oss ikke når vi får et nytt rammekutt på en sju–åtte millioner kroner til neste år. Nå har vi veldig få steder vi kan kutte, sier Heidi Larssen bydelsdirektør i bydel Grünerløkka.

Hun viser til at bydelen allerede har regnet inn lønnskutt.

– Vi regner med at det er vakanser, litt sykefravær og permisjoner, sier Larssen.

I tillegg har de kuttet i pengene til innkjøp av leker og inventar.

Ta fra de eldre

For å kunne drive forsvarlig mener ledelsen at det eneste alternativet er å hente midler fra eldreomsorgen.

– Det blir dårligere tilbud for pleieomsorgsgruppen. Det som jeg synes er litt trist er at vi har 130 barn fra andre bydeler som vår pleie- og omsorgssektor må subsidiere, og det er litt trist for bydelens befolkning, sier Larssen.

Bør ha større ambisjoner

Flere forhold gjør spillerommet innenfor barnehagebudsjettet minimalt, sier Larssen. Deriblant gjeninnføringen av den omstridte bemanningsnormen og nye regler som gir mer penger til de eldste barna og mindre til de yngste, som det er flest av på Grünerløkka.

Arbeiderpartiets gruppeleder i bystyret Libe Rieber-Mohn sier at eneste løsning er mer penger til bydelene.

– En barnehageplass av god kvalitet er noe av det viktigste for barns utvikling de første årene, så derfor har vi større ambisjoner på vegne av byens barn. Byrådet gjør det motsatte ved å kutte i bydelenes budsjetter, slik at de må velge mellom et godt tilbud til de yngste eller de eldste. Det mener vi er en svært dårlig løsning og vi ønsker å prioritere annerledes, sier Rieber-Mohn.

Har tillit til bydelene

Anniken Hauglie (H), byråd for kunnskap og utdanning, har tillit til at bydelene klarer å tilby gode tjenester, til tross for store budsjettkutt.

– De færreste bydelene bruker midlene de får nøyaktig på den måten som de er fordelt. At pengesummen kan gå ulike veier fra tid til annen er ikke uvanlig, sier Hauglie.

Byråden mener det er vanlig at bydelene sjonglerer med midlene utfra de lokale behovene. Likevel mener hun at det er viktig at byrådet følger nøye med for å sikre at innbyggerne får tjenestene de har krav på.

Frykter framtiden

Å ta fra de eldre for å sikre forsvarlig drift av barnehagene kan det bli mer av i årene som kommer, advarer Heidi Larssen.

For i den såkalte økonomiplanen, eller Oslo kommunes 4-årsbudsjett, varsler byrådet årlige kutt fram til 2017.

– Det gjør det ikke noe lettere siden vi nå allerede ligger så lavt. Det er så rigide og stramme rammer for hva vi kan gjøre med barnehagebudsjettet. Byråden har jo store ambisjoner for barnehagene, så egentlig burde vi hatt mer penger og ikke mindre, sier Larssen.