Barnehagebarn samler inn penger til jevnaldrende i Tanzania

På under ett år har en barnehage i Oslo klart å samle inn nesten 400.000 kroner ved å selge egenlagde aviser. Pengene skal brukes til å bygge en barnehage i Tanzania.

Barnehagebarn pakker sekken og går mot Lysaker stasjon. Der selger de Sollerudposten. Klippebilder og intervj med barnehagebarn og bestyrer.

IVRIGE: Førskolebarna i Sollerud barnehage, Nadia Dahl og Nive Olava Halseth, synes det er gøy å selge Sollerudposten.

– Det er mange som blir overrasket når vi tar kort og har veksel, sier Nadia Dahl.

Hun og hennes venninne, Nive Olava Halseth, er på vei til Lysaker Stasjon sammen to voksne i barnehagen for å selge Sollerudposten, en avis laget av barnehagen.

– Det er ganske fint å selge, men når vi er ferdige er vi ganske slitne. Da får vi en pause med noe godt, sier Nadia.

Hentet ideen fra Afrika

Pengene de samler inn skal brukes til å bygge en ny barnehage i Tanzania. Og siden september i fjor har de tjent nesten 400.000 kroner.

– Sist gang vi var ute for å selge fikk vi solgt hundre stykker. Da vi var ferdige fikk vi is, sier Nadia.

Erik Jensen - Sollerud barnehage

FORNØYD: Leder i Sollerud barnehage, Rune Jensen er stolt over prosjektet som skal lære barna å hjelpe andre.

Foto: Gøril Furu / NRK

Ideen til prosjektet kom etter et ønske om å drive direkte u-hjelp. Ledergruppen i barnehagen tok kontakt med Ilula Orphan Program for å virkeliggjøre ideen.

– Vi satte i gang dette prosjektet fordi vi ønsker at barna i Sollerud og omegn skal lære seg å reflektere over sin hverdag, og over hvor heldige vi er som vokser opp her i Norge, sier barnehageleder Rune Jensen.

Prosjektets slagord er "Vi lærer av hverandre", og barna er med på å lage avisene, som koster 50 kroner.

Nadia Dahl - Sollerudpost

NYTT SALG I BOKS: Her selger Nadia Sollerudposten på Lysaker stasjon.

Foto: Ingvild Baltzersen Sund / NRK

Barnehagen i Tanzania er snart ferdig

Barna i Sollerud barnehage selger ikke bare aviser. De selger også afrikansk kaffe og matpakker hver onsdag morgen. I tillegg har de fått hjelp av sponsorer og private bidragsytere.

Byggingen av "Sollerud Kindergarten Tanzania" er godt i gang og den skal stå ferdig september 2015.

– I tillegg til å være en barnehage på dagtid, skal det være et kompetansesenter for inntil 30 unge enslige mødre om kvelden, sier Jensen.

Prosjektet er et samarbeid med KFUK-KFUM Global som sikrer full finansiering. Den totale prislappen er på 750.000 kroner.

– Vi merker at de forstår hva de er med på. Barna spør mye mer, og er mer engasjerte. Det er førskolebarna som får dette her helt inntil kroppen. De har lært masse og har fått større perspektiv, sier Jensen.

Sollerud Kindergarten Tanzania

BARNEHAGE I TANZANIA: Sånn ser 'Sollerud Kindergarten Tanzania' nå. Den skal bli ferdigbygd til september 2015.

Foto: Edson Maigwa / IOP Tanzania