Barn ned til 5 år kan få vaksine

Foreldre og foresatte i Lier får snart tilbud om koronavaksine til barn som er mellom 5 og 11 år. Det åpnes også for dose 2 til 12-15-åringene.

– Lier kommune har imidlertid ikke mottatt disse barnevaksinene ennå, og vi venter på retningslinjene fra nasjonale helsemyndigheter. Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi vet mer, sier kommuneoverlege Ingrid Bjerring i en pressemelding.