Bare tre av ti har tro på dobbeltspor i 2030

Østfoldingene er svekket i troen på at dobbeltsporet til Halden blir ferdig innen 2030, viser en spørreundersøkelse InFact har gjennomført for NRK.

Jernbane

Bare tre av ti østfoldinger tror nå at dobbeltsporet til Halden blir ferdig innen 2030.

Foto: Rainer Prang / NRK

Ingjerd Schou

Stortingsrepresentant Ingjerd Schou (H) sier hun forstår at folk er skeptiske.

Foto: Bjørn Ivar Voll

Bare 30,8 prosent av de spurte tror målsettingen holder, 6,3 prosent færre enn da det samme spørsmålet ble stilt foran stortingsvalget i fjor høst.

– Jeg håper at de velgerne som tror det er ferdig i 2030 faktisk har rett. Jeg registrerer at det fortsatt er noen som fortsatt er skeptiske til det, sier stortingsrepresentant Ingjerd Schou (H).

Likevel forstår hun folkets skepsis.

– Ting har gått sent når det gjelder samferdselsbygging, både når det gjelder på vei og bane, og å knytte dette sammen i Østfold tidligere. Så jeg tror nok at det henger litt igjen, sier hun.

Tro på at jernbanen står ferdig i 2030

Svar

Menn

Kvinner

Totalt

Ja

34,4 %

27,1 %

30,8 %

Nei

52,2 %

54,6 %

53,4 %

Vet ikke

13,4 %

18,3 %

15,8 %

Tallene viser at bare tre av ti østfoldinger har tro på at dobbeltsporet er ferdig i 2030. (Kilde: InFact)

Les også: – Byene avhengige av InterCity-utbygging

– Tas grep

Drøyt 53 prosent av de spurte tror dobbeltsporet ikke blir ferdig innen 2030, mens nesten 16 prosent svarer vet ikke.

Siden målingen i fjor høst har det blitt regjeringsskifte, men skepsisen har bare vokst. Schou ber om mer tid.

– Når det har tatt over ti år med å komme i gang med å bygge Follobanen, som jo er starten på Østfoldbanen, så er det klart at det tar litt tid med en ny regjering som bare har sittet i stolen i ett år. Men det tas grep nå, både med finansiering og planlegging, så vi kommer frem til svenskegrensa, senest innen 2030, men også gjerne før.

Mindre viktig

Irene Johansen (Ap)

Irene Johansen (Ap) mener det er viktig at utbyggingen ikke blir forsinket.

Foto: Kjell Olav Nordberg / NRK

Arbeiderparti-representanten Irene Johansen forstår at folk er i villrede.

– Det er en sak som hadde stort fokus i valgkampen. Vi sa at vi vil ha ferdig dobbeltspor fram til Halden innen 2030, mens Frp sa de skulle klare det lenge før. Nå har det har blitt stille om utbyggingen av intercitytriangelet. Jeg synes regjeringen skal ta det innover seg at folk begynner å tvile på at de løftene de ga blir innfridd, sier Johansen.

Samtidig sier bare sju prosent av de spurte at jernbane er enkeltsaken som betyr mest for deres partivalg. Det forklarer Johansen slik:

– Kanskje det er fordi man tenker at det er ikke så stor uenighet likevel rundt utbyggingen, og at man ser at det kommer etter hvert.

Også hun lover å jobbe videre for at målsettingen blir holdt.

– Denne saken har vært på agendaen så lenge jeg har vært med. Jeg gikk faktisk inn i politikken fordi jeg synes det er en kjempeviktig sak å jobbe med og få avklart. Jeg har tro på at vi nå har kommet så langt at alle ser at vi er nødt til å bygge ut intercitytriangelet, og at det vil skje innen 2030, sier Johansen.

Les også: Dobbeltspor viktigst på Valgomaten

Saker som er avgjørende for partivalg

Sak

Menn

Kvinner

Total

Skatter

23,9 %

13,4 %

18,9 %

Skole

17,5 %

34,0 %

25,4 %

Veier

18,5 %

7,7 %

13,3 %

Jernbane

8,5 %

4,6 %

6,7 %

Klima

12,6 %

13,7 %

13,1 %

Vet ikke

19,0 %

26,5 %

22,6 %

Jernbaneutbygging er ikke avgjørende ved valg av parti. (Kilde: InFact)